pátek 22. ledna 2021

Hodina mezi vlkem a psem

Jako hodina mezi vlkem a psem se označuje doba mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní. Někdy se také můžete setkat s označením černá hodina. Toto původně snad francouzské rčení získalo nejspíš větší oblibu po vydání básnické sbírky Jana Skácela na počátku šedesátých let. Najděte dva kusy dřeva
a zkuste tlouci polínkem o polínko.
Tak jsem to dělal doma,
když jsem vyklepával hodinu mezi psem a vlkem.
Musíte klepat do rytmu.
Musíte vyšívat tím dřevem.
Snad se vám podaří
probudit v sobě hvozd.

Jan Skácel (1962)
Černá hodina, jak se nejspíš ona doba tradičně v Čechách označovala, odkazuje na temnotu noci před příchodem svítání, kdy jsou magické síly nejsilnější. Traduje se, že jde o dobu, kdy se lidem zdají ty nejdivočejší a možná i věštecké sny. O dobu, kdy se probouzejí lidé trpící na náměsíčnost, a dobu, kdy se údajně rodí i umírá statisticky nejvíce lidí. Sám jsem podobné statistiky neviděl, ale není těžké v sílu této doby uvěřit. 

Mystérium tohoto okamžiku je ukryto již v samotném jeho pojmenování, kdy vlk symbolizuje onu temnotu noci, divokost a nespoutanost, a pes dobu přicházejícího rozednění, bdělého stavu a kultivovaného, civilizovaného projevu. Jde tedy symbolicky o dobu, kdy vědomí nejspíš přebírá postupně svou roli a my se takzvaně opět rodíme do nového dne. 

V čínské astrologii a metafyzice jde o hodinu Tygra, která je spojena s akupunkturní drahou plic. Traduje se, a moje terapeutická praxe to ukazuje, že se v této době budí mnozí, kteří mají obtíže s dýcháním, ať už jde o kuřáky, nebo lidi s nachlazením a respiračními problémy. Tato hodina se také uvádí ve výčtu orgánových hodin jako první. Jako bychom se symbolicky nadechovali do nového dne, přestože nový den v čínské astrologii počítáme již od 23. hodiny. 

Velmi zajímavé je pak přenesení této doby jakéhosi počátku na počátek ročního cyklu v čínské astrologii. Obecně se mezi lidmi má za to, že nový astrologický rok v čínské astrologii začíná stejně jako počátek lunárního roku, tedy druhé novoluní po dni zimní rovnodennosti. To vychází někde mezi půlkou ledna až půlkou února. Bohužel je tento omyl velmi vžitý a každoročně se lidé diví, když o tom píšu, protože astrologický počátek nového roku, ale tedy vláda nového zvířecího regenta, začíná v den označovaný jako Li Tchun, což bychom přeložili jako počátek jara. 

Den Li Tchun je vždy plus mínus jeden den kolem 3. února, v závislosti na postavení slunce, které se v den Li Tchun nachází přesně mezi zimním slunovratem a jarní rovnodenností. V tento den, v tento okamžik, předá jeden roční vládce vládu druhému, začne měsíc Tygra a také se narodí jaro, které podle čínského kalendáře vyvrcholí v jarní rovnodennosti. 

Je evidentní, že jak hodina mezi vlkem a psem, nebo chcete-li černá hodina, tak hodina Tygra, potažmo doba Tygra, mají svou moc a sílu. Je na zvážení, k čemu využít onen čas před rozedněním, zda k vzývání duchů, nebo k psaní básní. To už si musí každý rozhodnout sám. Určitě je to ale zajímavý čas pro dechová meditativní cvičení, jak mohu z vlastní zkušenosti potvrdit.

Žádné komentáře:

Okomentovat