čtvrtek 18. března 2021

Feng Shui pro rok 2021 druhá část

Kromě základních devíti Hvězd (XKFS) o kterých píšu v první části tohoto článku je ještě několik dalších vlivů, které ve Feng Shui rok co rok sledujeme. Jedná se například o příznivá data a příznivé sektory pro aktivaci nápomocných Hvězd, jako jsou Hvězda Květ Broskvoně, Hvězda Slunce, nebo třeba Dračí ctnost, o kterých také píšu na svém webu.

K dalším vlivům, které sledujeme a kde si dáváme pozor na to, kde a jak působí, je vliv Velkovévody Jupitera a pozice tzv. Tří zabijáků (3 Sha), o kterých se pro tento rok také zmíním. Velkovévoda Jupiter je dost podstatný vliv daný planetou Jupiter. Ta se rok co rok posune o kus na kružnici kompasu Lo Pan a vždy se tzv. posadí do paláce daného zvířecího znamení, které je regentem daného roku. Pro rok 2021 se jedná o palác Buvola a tedy o výseč 22,6 – 37,5 stupně v severovýchodním sektoru.


Ve směru této výseče působí tedy vliv Velkovévody Jupitera a v protilehlém sektoru, tedy v sektoru Wei (Kozy), který je definován 202,6 – 217,5 stupně v jihozápadním sektoru, působí protilehlý vliv „Roční kolize“. Oba tyto sektory jsou svým vlivem problematické, ale každý trochu jinak. V tradičním pojetí to jsou sektory, kde by se měl udržovat klid a nebudit tak „duchy“ těchto sektorů. Mají ale ještě jeden aspekt, a tím je kontrola této pozice z pohledu toho, jak sedíme u stolu a jakým směrem se díváme.

V tradičním pojetí není příznivé hledět do tváře Velkovévody a být tedy zády k vlivům Roční kolize. Jako příznivá je ale brána opačné pozice, kdy máme Velkovévodu za zády a čelíme vlivům Roční kolize. To pro případ, že nám tato pozice přijde v dané místnosti přijatelná. Není tudíž nutné sedět tímto způsobem. Pokud z přirozeného uspořádání nábytku v místnosti čelíme Velkovévodovi, pokládá se za prospěšnější lehce natočit stůl, abychom se tak dostali s osou, ve které sedíme, mimo sektor Velkovévody. Tuto pozici u stolu běžně kontrolujeme tam, kde sedíme delší dobu, a kde je to místo pro nás nějakým způsobem důležité. Jde tak tedy například o místo u pracovního stolu, popřípadě místo v jednacích místnostech, kde vyjednáváme nebo se radíme s kolegy a zákazníky.

Neposledním vlivem, který každý rok sledujeme, je vliv tzv. „Tří zabijáků“ (3sha). Toto jsou vlivy spojené s astrologickým systémem, který je přenesen do prostoru. Záměrem je vyhnout se kolizním vlivům, které přináší čas. Sektor, který je pro daný rok obsazen třemi zabijáky, není příznivý - jak už sám název napovídá. Tři zabijáci přináší tři druhy pohromy, kterými jsou riziko loupeže, kalamity a překážek. Vliv těchto neblahých Hvězd je probuzen při intenzivnější činnosti v sektoru, ale i ve směru, ve kterém leží. Tedy probudit je může nejen aktivita uvnitř domu, ale naneštěstí se má za to, že i v jeho blízkosti v daném směru.

Pro letošní rok Kovového Buvola je sektor Tří zabijáků na východě. V tomto paláci a v tomto směru tedy není příznivé výrazně upravovat interiérové uspořádání, vrtat nebo snad probourávat otvory do zdí, provádět zemní stavební práce, natož pokládat základní stavební kameny, či jiné ceremoniální zemní činnosti. Porušení těchto doporučení může mít z následek probuzení neblahých vlivů, které mohou nepříznivě ovlivnit osud obyvatel, zejména těch s Ming Kua Zhen (3jadeitová) a prvorozených synů, ať jsou spojeni s jakýmkoliv Ming Kua.

Pokud budete chtít ucelené informace o roku 2021 můžete si stáhnout pdf soubor z ulož to. pro stáhnutí klikni ZDE

Žádné komentáře:

Okomentovat