sobota 26. června 2021

Ezoterický aspekt tornáda na jižní Moravě

Ve středu navečer zasáhlo Břeclavsko a Hodonínsko silné větrné tornádo, které poničilo stovky domů a šest lidí zemřelo. Menší tornáda udeřila i na jiných místech republiky, jako třeba na Lounsku. Tornáda u nás nejsou zatím běžná jako v jiných částech světa, přesto se s nimi čas od času setkáváme, a pokud sledujete klimatology a takové osoby jako třeba pana Cílka, tušíte spolu se mnou, že se s nimi budeme nejspíš setkávat častěji.

Nicméně mě dnes zajímá metafyzický aspekt tohoto děje, protože zastávám názor, že věci se nedějí náhodně a vše má svou, nejen fyzikální, příčinu. Metafyzika nám pomáhá pochopit děje v širších souvislostech, a tak se pojďme podívat na to, co se dělo metafyzicky v době, kdy řádilo ono tornádo.

mapa ze Seznamu cz

K jeho zrodu a projevu došlo 24. června 2021 v hodině Fénixe. Jednalo se o den Vodního Zajíce, v měsíci Dřevěného Koně, v roce Kovového Buvola. Tento den je problematický tím, že vztahy mezi Koněm a Zajícem (měsíc vs. den) jsou zatíženy destrukčním vlivem doplněným dvěma neblahými Hvězdami. Tento den je v systému Dong Gong obecně znám jako Den prázdnoty, během kterého se předpokládají problémy s potížisty, které mohou vyústit v soudní spory, a neblahý vliv mají ony Hvězdy také na život domácích mazlíčků. Dong Gong nemluví o přírodních katastrofách a kalamitách, ale pokud půjdeme hlouběji do systému, narazíme na zajímavé souvislosti.

Bazi pro 24.06.2021

Předně se setkáme s kolizní hodinou tohoto dne, kdy Fénix stojí v kolizi k Zajíci - tedy Kůň vede Zajíce do destrukce a Fénix do Kolize. Je-li nějaká hodina tohoto dne problematická, je to právě tato silná kovová hodina Fénixe.

Tornádo je element Dřeva, kam patří díky své vzdušné podstatě. Ti, kteří se metafyzikou zabývají víc, vědí, že k elementu Dřeva také patří Východ a jihovýchod s Trigramy Vítr (4 Xun) a Hrom (3 Zhen). A začíná se nám ten obrázek skládat. Kůň, který je kardinál Ohně, a Fénix, kardinál Kovu, utiskují Zajíce, kardinála Dřeva. Možná by se nabízela interpretace, která říká, že pokud je Dřevo pod takovým tlakem, nebude se projevovat svou ničivou silou, ale metafyzika se na děje, které popisuje, dívá trochu jinou optikou. Právě ona neharmonická konstelace může Dřevo probudit k ničivé agresi.

Pojďme ale o vrstvu hlouběji. Tou vrstvou je podstata Trigramů a systém Xuan Kong Fej Sing (Letící Hvězdy). Rok patří k Hvězdě Bílá 6, měsíc k Hvězdě Bílá 1 a den k Hvězdě Zelená 3. Na první pohled skoro neškodná kombinace, dokud si ji nerozepíšeme do úplné tabulky. Pak můžeme sledovat tendence, které se zde projektují.


Každý palác tabulky (tzv. Saturnův čtverec) přináleží nějakému směru a Trigramu. Jihovýchod patří Trigramu Xun (Vítr). V ten den je opatřen kombinací 5-9-2 (rok/měsíc/den). Každý, kdo se trochu zajímá o tradiční Feng Shui a metodu Letící Hvězdy (XKFS), ví, že kombinace 5/2 a 2/5 patří jednoznačně k nejhorším kombinacím přinášejícím pohromy a kalamity, úrazy, finanční těžkosti a nemoci. Záleží na kontextu a vnějším prostředí. Ale obecně je to považováno za nejméně vhodnou kombinaci.

Hvězda Purpurová 9 pak mimo jiné zesiluje to, s čím se potkává. Dobré kombinace dělá skvělými a ty špatné katastrofickými. No a pokud se podíváme na kontext BaZi a XKFS, vyjde nám to, že na jihovýchodě naší republiky (Hodonínsko) ničilo a zabíjelo (5-9-2) vzdušné tornádo (Trigram Xun) v době, kdy bylo v kolizi a destrukci astrologické znamení Zajíce, který vládne Dřevu.


Trochu moc náhod v symbolickém jazyce metafyziky. Nebudu předstírat, že jsem schopen takovéto věci předpovídat, anebo říkat, že jsem to věděl. Nevěděl. Po bitvě je každý generál, ale pokud studujeme to, co se děje v kontextu metafyziky, můžeme předpovídat děje přicházející, a jen praxe a zkušenost nám ukáže ty cesty, jak na to. Proto má smysl dívat se na to, co se stalo, v kontextu metafyziky. Protože příště můžeme být moudřejší, vědoucí a rozumět vlivům, které potkáváme.

Druhou podobně postiženou lokalitou je SZ Čech a obec Stebno v Ústeckém kraji. I zde nám mapa XKFS ukazuje zajímavé nepříznivé konstelace. 7-2-4 je kombinace, která by se dala přeložit jako problematická konstelace, kde 7-2 je problematická kombinace ukazující na ztrátu a neštěstí, a 4 hvězda větru trigramu Xun. Tato kombinace není tak katastrofická jako 5-9-2 a nejspíš i to je pro Stebno důvodem, že jsou ve stínu Hodonínska, a přesto, že i zde vítr ničil, není rozsah škod takový jako na jihu Moravy.

aktualizovano 3.7.2021

Žádné komentáře:

Okomentovat