úterý 20. července 2021

Šťastný vs. spokojený život

Dnes jsme motivováni a postrkováni všemožnými kouči a spirituálními učiteli k tomu žít šťastný život, protože pokud to dokázali oni, tak to musíme dokázat přece i my. Já ale vidím velký rozdíl mezi tím žít šťastný, nebo spokojený život. Možná se to zdá jako slovíčkaření, ale na každé dobré kouzlo musíte použít ta správná, a ne ledajaká slova.

Na šťastný život vám radu nedám, ale spokojený život se prožít dá. Pokud tedy pod pojmem spokojený chápeme naplněný. A čím takový život naplnit a jak ho žít? Zde je takové devatero spokojeného života, které by vám mohlo pomoct naplnit váš život smysluplností.


První rada se jmenuje 3 klenoty a najdeme ji v 67. kapitole Tao te ting, ve které se starý mistr zamýšlí nad základy lidského charakteru:

„Mám tři klenoty,
které uchovávám jako poklad:
první je milosrdnost,
druhým zdrženlivost,
třetím je skromnost, jenž mi brání být prvním na světě.“


Druhá rada se jmenuje 3 poklady a najdeme ji v Kánonu Žlutého císaře, a mluví o tom, jak by mělo vypadat naše fyzické zdraví optikou tradiční čínské medicíny. Rada zní:

„Esence musí být hojná (plná), Čchi musí být dostatečná a Duch vitální.“


Třetí radu najdeme v 81. kapitole Tao te ting, kde se starý mistr zamýšlí nad rozvíjením podstatného a jaký princip bychom v našich životech měli následovat. Ona rada říká, že:

„Takové je tao nebes:
Prospívá – a nikdy neškodí.
Takové je tao moudrého:
Jedná – a nikdy nesoupeří.“


Čtvrtá rada zní:

„Važte si života. Pečujte a ochraňujte život svůj i všech jiných bytostí, vice než cokoliv jiného.“Pátá rada zní:

„Dělat druhým dobře je největší ze všech radostí.“


Šestá rada zní:

„Udržujte svoje srdce (a mysl) klidné jako vodní hladinu. Pokud je srdce v klidu, pak je qi v harmonii.“


Sedmá rada je z osmé kapitoly Tao te ting a starý Mistr se v ní zamýšlí nad smírností a zní:

„Nejvyšší dobro je jako voda.
Dobrotivě prospívá všemu tvorstvu
a s nikým není ve sporu.
Spokojuje se s nejnižšími místy,
o něž nikdo z lidí nedbá.
Tím se blíží věčnému tao.“Osmá rada je spojena se symbolikou tří hlav nebo také tří opic a pochází snad od samotného Konfucia a je to ono napomenutí:

„Nevidím zlo, neříkám zlo, neslyším zlo.“ Nepřihlížejme tedy špatnosti, neříkejme nepravdu a špatné věci a nenaslouchejme zlu.


Devátá rada je na Svitku vnitřních ctností císaře Wen Changa a říká se v ní:

„Pomáhejte lidem v nouzi.
Projevte soucit osamělým (starým, sirotkům a nemocným).
Odpouštějte chyby druhým.“


Těchto devět rad, nebo chcete-li doporučení je jen nezbytný základ a dalo by se k tomu přidal mnoho dalšího, vždyť sám starý Mistr napsal 81 kapitol, ale zároveň je to ten nezbytný základ, který bychom měli naplnit, abychom měli spokojený život.

To, že se spokojený život nedostaví hned, je pochopitelné. Osud nás bude zkoušet, aby viděl naši odhodlanost a upřímnost žít takový život. A proto budeme dál vystavováni situacím, ve kterých bychom měli osvědčit naše úmysly. Není totiž podstatné, co říkáme, ale co děláme a jak se chováme. Tím dosvědčujeme, že to, co říkáme, tak také myslíme a naplňujeme.

text z Tao te ťing pochází od Berty Krebsové 
dalsi Sifu Anne Pechava

Žádné komentáře:

Okomentovat