čtvrtek 14. října 2021

Nejhorší Feng Shui konstelace

Ti z vás, kteří sledují moje články o Feng Shui Letící Hvězdy (XKFS), o tomto tématu již možná ví, pro ty ostatní je zde tento trochu obsáhlejší článek o jedné z nejméně příznivých kombinací v této metodě. Jde o kombinaci Hvězd 2_černá a 5_žlutá. Pojďme se podívat, proč a jak je tato kombinace tragická, a proč bychom si tedy na ni měli dávat pozor, a to včetně několika příkladů z praxe.

Obecně je kombinace 2-5 pokládána za nejhorší z možných kombinací Hvězd v metodě Xuan Kong Fej Sing, tedy zkráceně v metodě Letící Hvězdy. Metoda Letící Hvězdy je nejspíš nejsofistikovanější z dostupných metod tradičního Feng Shui San Yuan, tedy toho Feng Shui, kde pracujeme nejen s prostorem, ale i časem. O metodě jako takové najdete víc třeba v tomto článku (viz zde).

Metoda pracuje s magickým čtvercem třetího řádu, v evropské magii známém jako Saturnův čtverec, do něhož jsou vepsány jednak světové strany, a pak také trigramy, které nám pomáhají definovat lokace, živly a lidi pro jednotlivé paláce (9 polí mřížky = 9 paláců). Jak je to důležité, uvidíte později v příkladech.
Magický čtverec třetího řádu a 9 hvězd v základním uspořádání
Zatímco světové strany a trigramy jsou stálé a neměnné, čas je v neustálém pohybu. Tradiční Feng Shui pracuje s časovými cykly. Základní cyklus je dvacetiletá perioda. Máme devět period a každá trvá dvacet let. Teď v roce 2021 jsme na konci periody Zemské Hvězdy 8_bílá a v roce 2024 vstoupíme do periody Ohnivé Hvězdy 9_purpur. Dalším cyklem je roční cyklus. Rok 2020 byl rokem 7_rudá, rok 2021 byl rokem 6_bílá a rok 2022 bude rokem 5_žlutá. Jak vidíte, roční cyklus má sestupnou tendenci. Dalším cyklem je cyklus měsíců a dní, kde každému jednomu měsíci a dni je přisouzena jedna z devíti Hvězd. Tak například 1. leden roku 2021 byl rokem v Éře 8_bílá, rokem, kterému vládla 6_bílá a leden ovládala 7_rudá. První den ledna tohoto roku pak patří pod vládu 4_zelené. Mohli bychom tedy zjednodušeně vypsat tuto kombinaci jako řadu 8-6-7-4 (perioda-rok-měsíc-den). Existují samozřejmě i hodinové cykly, ale pro nás jsou tyto hodinové a denní cykly trochu mimo naše zorné pole, protože se střídají velmi rychle, ale občas mohou i ony otevřít bránu do Nebe nebo do Pekla.

Souhvězdí velkého vozu
Každá jedna Hvězda má svůj význam, svou kvalitu, má přiřazen jeden z pěti elementů teorie o pěti proměnách a v čase její kvalita sílí a slábne, což je téma nad rámec tohoto článku, stejně jako barvy přiřazené k jednotlivým Hvězdám. Spokojme se dnes s tím, že se budeme bavit o Hvězdách 2_černá a 5_žlutá a jejich kombinaci v rámci časových cyklů. Obecně máme mezi devíti Hvězdami Hvězdy příznivé a nepříznivé, i když i tohle rozdělení je relativní, protože za určitých podmínek tohle pravidlo neplatí. Mezi těmi nepříznivými je 5_žlutá králem – tedy obecně nejsilnější negativní Hvězdou. Její neblahost má původ v jejím postavení v ústředním centrálním paláci v základním magickém čtverci, kterému chybí trigram a tudíž je to tzv. „Bludný duch“, neprojevený do některého ze základních osmi trigramů. Máme totiž 9 paláců, ale jen 8 trigramů. Centrální palác tedy není spojen s některým z trigramů.

Proč je jako nepříznivá vnímána 2_černá, je věc méně jasná, protože její jméno odkazuje na veskrze pozitivní vliv. Ču-mej (Hlavní brána) se také nazývá někdy Tchhien-caj (Nebeské bohatství), a pokud cestuje v časových cyklech, je nazývána Tchien-i (Nebeský lékař). Jak vidíte, nám lidem západního světa se ta pojmenování zdají veskrze pozitivní, ale černá barva oné Hvězdy naznačuje její nepříznivý dopad. Nejspíš bychom se na to celé mohli podívat i tak, že skrze „Hlavní bránu“ (2) k nám přichází „Znepokojený Oheň“ (5). Faktem je, jak si ukážeme na příkladech, že kombinace 2-5 je jedna z nejhorších kombinací, které mezi hvězdnými kombinacemi máme. Pro dokreslení si ukažme, jak o této kombinaci mluví staré Feng Shui texty. Óda na Letící Hvězdu uvádí že „černá (2) a žlutá (5) způsobují hnisavé rány a zranění“. Zde stojí za připomenutí, že kombinace černé a žluté je v přírodě vždy signálem pro nebezpečí. Zmije, vosa, mlok a někteří další „životu nebezpeční“ živočichové tím dávají najevo: POZOR NEBEZPEČÍ. V Tajné příručce je uvedeno, že „kombinace žluté a černé naznačuje, že rodiče potká neštěstí“ a „ je-li žlutá a černá v jednom paláci společně, ten, kdo je použije, toho postihne neštěstí a nemoci“.

V knize o Purpurovo-bílém svitku je napsáno, že: „zkřížení 2-5 znamená smrt a neštěstí“ a že tato kombinace předznamenává nemoci pro matku a rodí vdovce, zabíjí plod v lůně matky a tvoří vdovy. No myslím, že to stačí k tomu, abychom pochopili, že zmíněná kombinace je opravdu neblahá a je víc než dobré se jí vyhnout, pokud ji v interiéru domu máte v tzv. „živých“ místnostech, jako jsou vchod, kuchyň, ložnice nebo obývák. Prostě tam, kde se často pohybujete a kde pobýváte.

Pojďme se spolu podívat na 4 příklady toho, jak ona kombinace 2-5 působí v prostředí. Vybral jsme čtyři živelní katastrofy, na kterých vám chci působení této neblahé kombinace demonstrovat. Zemětřesení, záplavy, tornádo a blesk. Různý čas a různé lokace.


1/ Zemětřesení, Itálie, 24. srpna 2016 v 3:36 hod.


Co se stalo: K zemětřesení ve střední Itálii došlo 24. srpna 2016 v 3:36 místního času na hranicích krajů Umbrie a Lazia, 110 km severovýchodně od Říma. Bylo zaznamenáno americkou agenturou United States Geological Survey, která sílu zemětřesení odhadla na 6,2 momentové škály. Nejvíce byla zasažena horská oblast provincie Rieti. V městečku Amatrice zahynulo nejméně 218 lidí. Celkem zemřelo 298 lidí, zhruba 400 lidí bylo zraněných a okolo 4 000 lidí skončilo bez domova. Při zemětřesení zemřely dvě stoleté ženy. Zemětřesení je nejničivějším v Itálii od roku 2009, kdy při podobné živelní pohromě zahynulo v L'Aquile 308 lidí a asi 65 000 jich přišlo o střechu nad hlavou. Další informace ZDE
klikni a náhled se zvětší

Metafyzika: Z uvedeného rozboru momentu zemětřesení je vidět několik zásadních věcí. V BaZi (astrologie 4 pilířů) se jedná o rok a měsíc a Ohnivé Opice (Bing Shen), která je v kolizi se dvěma Tygry (den a hodina). V magickém čtverci XKFS pak vidíme na celé tzv. Zemské ose přítomny kombinace 2-5, vždy doplněné Zemskou 8_bílá.

Jak 2_černá, tak 5-žlutá jsou spolu s 8_bílá Zemské Hvězdy. Všechny jsou usazeny v Zemských palácích: JZ, Střed a SV. Víc Zemitá kombinace už nejde vytvořit. Jen doplním, že v ten moment byl rok 2, měsíc 5 a perioda 8. Pokud bychom do celého diagramu přidali ještě denní Letící Hvězdu, dostaneme v SV paláci Hory rozšířenou kombinaci 2-5-8-7 (ukrytou transformaci do Ohně – viz zde) a ten, kdo se zabývá čínskou metafyzikou, ví, že Oheň podporuje Zemi. To je důvod, proč je v paláci, kde je přítomna kombinace 2-5, zapovězen Oheň, který by působení této kombinaci podporoval.


2/ Ničivé záplavy v západní Evropě, červenec 2021


Co se stalo: Mezi 13. a 18. červencem 2021 vznikly v částech západní Evropy silné bouře s vydatnými dešti, které vyvolaly v postižených oblastech prudké zvýšení hladin řek a rozsáhlé povodně. Katastrofa postihla především západní a později i jižní a východní oblasti Německa, dále Lucembursko, Belgii, Nizozemsko, Rakousko, Švýcarsko a 18. července také Česko. Nejhůře zasaženy byly německé spolkové země Porýní-Falc, Severní Porýní-Vestfálsko, a pak i Bavorsko a Sasko, dále také východní oblasti Belgie. Ke dni 18. července 2021 zemřelo následkem povodní nejméně 180 osob. Ke dni 26. července bylo jen v Německu registrováno nejméně 184 obětí na životech, dalších nejméně 36 v Belgii. Ke dni 16. července bylo několik set lidí pohřešováno. Na začátku srpna bylo uváděno několik desítek stále pohřešovaných osob. Podle zpráv postihly červencové záplavy roku 2021 také mnoho dalších zemí v Evropě, mj. Spojené království (Londýn), Slovensko, Rumunsko a Ukrajinu. Více informací ZDE

V Německu je tato povodňová katastrofa podle počtu zemřelých největší od záplav, které se udály v roce 1962 v oblasti Hamburku na Labi. V několika postižených zemích si povodeň vynutila rozsáhlá záchranná a pomocná opatření a způsobila obrovské materiální škody. Pojišťovací společnost Aon odhaduje tyto škody na více než 10 miliard dolarů (přes 200 miliard korun).
klikni a náhled se zvětší

Metafyzika: z uvedeného rozboru je vidět, že červenec jako měsíc Kozy je kolizní měsíc tohoto roku Buvola. Psal jsem o tom ZDE. Kolize je jedna z nejproblematičtějších konstelací v astrologii. Setkali jsme se s ní u zemětřesení (Opice vs. Tygr) a máme ji i zde (Buvol vs. Koza), zbývá ještě doplnit, že během těch několika dnů, kdy povodně řádily, se tato kolize objevila v zesílené formě, a to 16. července 2021 krátce po poledni. V magickém čtverci pak máme v severním paláci, který patří k elementu Vody, neblahou kombinaci 2-5 působící po celý měsíc, protože ona vzniká právě kombinací 6-9 v centrálním paláci. Tedy palác Vody a ničivá kombinace 2-5. A teď si představte, že ji máte v koupelně, kuchyni nebo jinde, kde je potenciál pro potopu.


3/ Blesky a bouřka v Západních Tatrách, 22. 2. 2019


Co se stalo:
Dne 22. 2. 2019 kolem poledního si nečekaná bouře v západních Tatrách na polské straně Tater vyžádala čtyři lidské životy a desítky zraněných. V polských nemocnicích bylo dle polských úřadů více než 100 zraněných. Bouřky krátce po poledni zasáhly turisty, kteří se vydali na oblíbený horský štít Giewont. Na jeho vrcholu je železný kříž a u cesty k vrcholu jsou řetězy. Odpoledne se na vrchol vydala skupina polských turistů. Mnozí se cestou přidržovali řetězů, které pomáhají při výstupu, a když do nich uhodil blesk, zranili se. Jedná se přitom o velmi vyhledávané pietní místo v Polsku. Tragická bouřka, která se prohnala i na slovenské straně Západních Tater, si vyžádala smrt českého turisty. Po zásahu bleskem ho smetla tlaková vlna ze štítu Baníkov. Další informace ZDE
klikni a náhled se zvětší

Metafyzika: Tohle je svým způsobem nezvyklá konstelace. Bouřka by z metafyzického hlediska spadala pod element Dřeva (vítr a hrom), ale jsou zde i aspekty Ohně (Blesk) a Vody (déšť). Celé to bylo rychlé. Kombinace 2-5 se nachází v JZ paláci Země a je doplněna 6_bílou, která je spojena s Trigramem NEBE. Kolize a Nebe. V sektoru SV v paláci Hory je kombinace 3-8, tedy skrytá transformace Dřeva, přeložit bychom to mohli jako bouřka (vítr/hrom) na hoře. SZ palác NEBE, který je domov 6_Bílá, má skrytou kombinaci 1-6, tedy element Voda, a konečně západní palác ohnivá kombinace 7-2. Takže si to shrňme. Na HOŘE vítr/hrom, v NEBI Voda, na ZEMI neštěstí, na západě Oheň (Západní Tatry). Může k nám nebeský architekt ještě jasněji promlouvat? Já myslím, že ne, a říkat tomuto náhoda snad může jen nevěřící Tomáš.


4/ Tornádo na Břeclavsku


Pokud byste chtěli ještě další příklad, odkážu vás na můj článek o tornádu na Břeclavsku, kterému jsem věnoval vlastní článek, který najdete zde.

Nejspíš se objeví lidé, kteří se budou nad tímto článkem podivovat a ptát se, proč tím straším, že život je o radosti a o tom, že „jaký si to uděláš, takový to máš“. Pro ně tento článek určen není. Strkat před dualitou tohoto světa hlavu do písku a předstírat, že neexistuje, není cesta, po které bych kráčel. Pro ostatní nechť je pak tento článek dokladem toho, že svět má svá pravidla, rytmus a cyklus a oplatí se nám ho znát. Pokud pak dovedeme tuto znalost i zužitkovat, například ve formě Feng Shui, a pochopit, jak dům, kde žiju, ovlivňuje můj osud, jaké nástrahy mám na své cestě, a díky tomu nám umožní se jim vyvarovat, minimalizovat následky a mít tak lepší a spokojenější život, pak je to právě to, co jsem tímto textem sledoval.

Nezapomeňte, že Letící Hvězda neukazuje danost, ale potenciál. XKFS je jang (tedy energie), a aby se jang mohl projevit, potřebuje jin (tedy hmotu). Aby se potenciál, ať už pozitivní nebo negativní, projevil, musí mít prostor, kde se to stane. A ani to není náhoda.

Žádné komentáře:

Okomentovat