pondělí 1. listopadu 2021

Nejničivější známé tornádo pohledem Feng Shui

9. října 1780 se v Atlantiku zformoval hurikán, který si pak během zhruba deseti dní, během nichž řádil na Karibských ostrovech, vyžádal zhruba 22 tisíc lidských životů. Je tak pokládán za nejničivější hurikán v zaznamenané historii lidstva. Protože přírodní katastrofy jsou řízeny Nebesy, je zajímavé podívat se na metafyzický aspekt tohoto „Velkého Hurikánu“.
Nejdříve ale pár obecných informací. Hurikán se zformoval 9. 10. 1780 a rozplynul se nejspíš 20. 10. 1780 - řádil tedy dobrých 11 dní, přičemž nejvíce síly údajně ukázal hned na počátku, tedy mezi 10. až 16. říjnem 1780. Astrologicky to není nijak výrazné období. Jde o rok Kovové Krysy (stejně jako rok 2020) a měsíc Ohnivého Psa, což odpovídá konstelaci roku 1960. Zde ale všechny podobnosti končí. V systému čínské astrologie (BaZi) toto není nijak problematická konstelace. Mezi jangovým Ohněm (Bing) měsíce jsou sice napjaté vztahy s jangovým Kovem (Geng) roku, ale síla Ohně je kvůli podzimu slabá. Navíc v čínské metafyzice je vítr, a tedy tornádo a hurikán, reprezentován energií Dřeva. Tak kde se skrývá onen „Ďábel“ ukrytý v detailu?


Ti z vás, kteří četli můj článek o metafyzických aspektech tornáda na jižní Moravě (více zde), si možná vybaví problematickou kombinaci Hvězd 2-5 v jihovýchodním paláci Větru (XUN), ale ani tu zde nenacházíme. Naopak v tomto paláci, pokud si sestavíme diagram roku 1780, nacházíme na první pohled relativně neškodnou kombinaci 3-8. A zde je ten ukrytý problém.

V článku o velkém chicagském požáru (viz zde) jsem psal o skrytých kombinacích XKFS a kombinaci 2-7, která způsobuje Oheň, a to přes to, že se jedná o konstelaci Zemské a Kovové Hvězdy. Důvodem pro to je konstelace He Tu, tedy tzv. „Ranných Nebes“. Ze stejného důvodu (HeTu konstelace) pak kombinace 3-8 přináší Dřevo, jehož živlovým projevem je vítr. V říjnu roku 1780 došlo k projevení kombinace 3-8 v paláci Větru (XUN). Ve stejné době byl tento palác osazen Hvězdou 4 zelená díky periodě 5 (éra), ve které k oné záležitosti došlo. Tedy proto, že byla konstelace éra (5), rok (4) a měsíc (9), vygenerovala se v JV paláci destruktivní kombinace 4-3-8, která v sobě nese skrytou transformaci do Dřeva. Pro jasnější porozumění se podívejte do diagramu. Prostřední, centrální palác musí být vždy osazen Hvězdami příslušných období, které pak vytvoří tento diagram a v něm je JV osazen onou kombinací 4-3-8.

Jak jsem psal již ve zmíněném článku o chicagském požáru, je diagram Letící Hvězdy (XKFS) jen zviditelnění potenciálu, tedy jen jakousi možností, která k tomu, aby se mohla projevit, potřebuje hmotu, tedy faktické prostředí, kde k tomu projevení se této energie dojde. Aby se jang (energie) mohla projevit, potřebuje jin (hmotu). A jihovýchod severní Ameriky je na projevy tornád jaksi nejpříhodnější.

Však bychom ještě mohli mít v živé paměti hurikán Mitch z roku 1998. Ten je považován za druhý nejničivější hurikán s přibližně 11-18 tisíci přímých lidských obětí. Zrodil se v 22. října 1998, tedy v éře rudé sedmičky, v roce černé dvojky a měsíci jadeitové trojky. No a ona destruktivní kombinace 8-3-4 se projevila v severozápadním paláci Nebes. JV palác je pak osazen kombinací 6-1-2, jejíž skrytý transformační potenciál se naplnil v extrémních srážkách, které hurikán Mitch přinesl na pevninu, a které v Hondurasu a Nikaragui způsobily extrémní záplavy a sesuvy půdy, nejspíš nejničivější, jaké se v té oblasti kdy staly a byly zaznamenány.


Letící Hvězda (Xuan Kong Fej Sing) nám ukazuje potenciál. Dává nám nahlédnout do mechanismu, jakým je ovládán chod Nebes, a pro nás je to tedy neskutečnou příležitostí pochopit pozadí dějů na naší zemi. Jen to chce dobře jim porozumět a správně je interpretovat.

Zdroj informací o hurikánech - Wikipedia

Žádné komentáře:

Okomentovat