středa 17. listopadu 2021

Úskalí nepravidelného prostoru ve Feng Shui

Obrazec Ba Gua (Pa Kua)
Mezi laickou veřejností je v podvědomí zafixován fakt, že by prostor, který obýváme, měl mít pravidelný – ideálně čtvercový – tvar, že vše ostatní není dobře, a to především co se týče tzv. L typů půdorysů. To je názor, s nímž se dá jen souhlasit, přesto není často respektován. Pojďme se na tuto problematiku podívat trochu víc a ukažme si na příkladu z praxe, jaké problémy může mít nepravidelný prostor a proč.

Tradiční Feng Shui (FS) se formovalo v kultuře společnosti, kde její bohatší vrstva, pro kterou bylo FS dosažitelné, žila převážně v tzv. atriových domech. Tyto domy, nebo lépe řečeno usedlosti, byly mnohdy tak rozsáhlé, že tvořili de facto svět sám pro sebe. Komplexy budov byly obehnány vysokou zdí bez oken a otvorů do vnějšího světa, to dílem pro dosažení bezpečnosti a dílem ochrany před vnějším povětrnostním vlivem. Do komplexu tak byl primárně jeden hlavní vchod, jehož umístění bylo daleko důležitější, než je tomu dnes. 

tradiční atriový dům

Hlavní obytný komplex budov byl pak situován kolem dvorního traktu, často rozsáhlého desítky metrů čtverečních. V čínské metafyzice je nebe symbolizováno kruhem a země čtvercem. Nebe je jangové povahy, oproti zemi, která je jinová, a tedy vhodnější ke stabilnímu životu a bydlení. Ne nadarmo pak mají pastevci a kočovníci obecně kulaté formy obydlí. Zajímavostí pak je, že pokud se rozrůstala evropská rodina, stavělo se a rozšiřovalo obydlí do pater, kdežto ve staré Číně primárně do stran. Tedy když se oženil syn a přivedl si nevěstu, nepostavilo se patro nahoru, ale další dvůr vedle, nebo za hlavním komplexem.

Pravidelný čtvercový půdorys má však ještě jeden důležitý aspekt v tradičním FS. Jde v něm o provázanost rodinných příslušníků s daným objektem. O to, aby v něm takříkajíc zakořenili, aby se v něm mohli usadit a cítit se zde dobře. Jedno ze základních pravidel v teorii o jinu a jangu nás učí, že aby se energie mohla projevit, potřebuje hmotu. Bez hmoty nemá možnost zakořenit a ani se tedy projevit. O co jde konkrétně? Zapomeňte na ono pomýlené Feng Shui dělící prostor na osm výsečí a jim přisuzující nesprávné charakteristiky, jako sektor Bohatství, Vztahů, Předků a podobné. To nemá s FS nic společného.

Trigrami (Guoú v palácích Jih nahore
Vnitřní prostor dělíme totiž primárně na mřížku o devíti palácích, nikoliv na osm kruhových výsečí. V interiéru sledujeme primárně paláce, nikoliv směry. Ty až ve druhém nebo spíš třetím řádu. Venku pak naopak nesledujeme paláce (proč taky), ale primárně směry, ve smyslu co v nich leží, potažmo co z nich přichází. V interiéru tedy zásadně používáme mřížku. Jednotlivé paláce pak zobrazují Gua (Kua), tedy trigramy, potažmo světové strany. Příklad, na kterém to zkusím demonstrovat si ukažme třeba na severozápadním paláci. SZ palác leží v severozápadním směru a vždy se v něm projektuje trigram Qien (čchien), který překládáme jako Nebe, nebo Nebesa, chcete-li. To laikovi nejspíš nic neřekne, pokud neví, že každý jeden z osmi trigramů také představuje jednoho z členů domácnosti.

Věc se má tak, že mezi základními osmi trigramy je otec, matka a tři synové a tři dcery. Prvorozený, prostřední a nejmladší syn nebo dcera. Těchto osm základních členů domácnosti. Každý trigram je co do výčtu osob, se kterými je symbolicky spojen, daleko širší, a tak třeba trigram Li (Li), který překládáme jako Oheň, a který představuje prostřední (nikoliv nutně tu druhorozenou) dceru, představuje také ženu středního věku obecně, spisovatele, lidi s oční vadou a tedy ty s brýlemi, ty s velkými břichy nebo ty, kteří jsou oblečeni v brnění, tedy v ochranném oděvu. Pro obšírnější vysvětlení, proč právě tito lidé jsou spojeni s tímto trigramem, zde není prostor, a případné zájemce odkážu na komentáře k Yi Jing.

Pokud tedy přijmeme tezi, že jednotlivé paláce propojuje daná světová strana a určitý trigram, je žádoucí, aby se pokud možno všechny paláce projektovaly do půdorysu nemovitosti. A to je při nepravidelném půdorysu problematické, nebo často zhola nemožné. U nepravidelných půdorysných tvarů tak vzniká situace, kdy se některé paláce dostávají takříkajíc mimo budovu, a to je de facto neopravitelné. Tato situace má pak za následek to, že ten, kdo se tzv. dostane mimo budovu, nemá jak se v té nemovitosti takříkajíc usadit, zakořenit, projevit.

Příklad z praxe


Pan Jiří (35 let), IT specialista s dobrým příjmem, si objednal Feng Shui analýzu, protože již delší dobu trpěl neúspěchem v partnerské oblasti. Obýval již 7 let třípokojový byt v pražských Dejvicích, který získal po prarodičích. Byt prošel nákladnou rekonstrukci a byl zatížen tedy hypotékou. Jiří byl zhruba 5 let po rozvodu a za tu dobu si nebyl sto najít další stálou partnerku, i když o to usiloval a byl ochoten, a podle jeho slov i připraven, na nový partnerský život. Vztahy s bývalou manželkou měl podle jeho slov urovnány a vypořádány. Přesto se mu nedařilo vztahy, které měl za ty roky po rozvodu, nějak smysluplně přetavit na partnerské a většinou při prohlubujícím se vztahu tyhle končily a ztroskotaly.

Prošel si různými seberozvojovými kurzy, ale úspěch nepřicházel. Nejdřív jsme se tedy podívali na jeho horoskopické nastavení v oblasti vtahů, abychom věděli, že zakopaný pes není ukrytý v jeho osudu, a vzápětí na to jsme se pustili do Feng Shui analýzy. Ta nám pak nabídla metafyzickou odpověď na Jirkovy problémy.

Byt ve 3. podlaží bytového domu ze čtyřicátých let byl situován do rohu. Což z něj dělalo atraktivní prostor se zajímavě řešeným oblým oknem v obývací místnosti. Úřadující strana domu byla orientována na jih a okna obytných místností na sever. To byla trochu nevýhoda, ale před domem byl park, na který byl vesměs moc hezký výhled. Jiří měl to místo rád i s ohledem na to, že zde trávil část svého dětství a měl k místu svým způsobem emocionální vazbu.

ukázka nepravidelného pudorysu 
Při samotném rozboru prostoru vyšlo najevo, že nepravidelný tvar bytu je deformován v jihozápadním rohu a kvůli vnitřní dispozici z jeho půdorysu vypadávají některé paláce. Naneštěstí ten nejdůležitější z nich, jihozápadní palác Kun (Země), chyběl. Palác Kun je primárně spojen s matkou a žil-li v tomto domě samotný muž prezentovaný trigramem Qien (Nebe), je zákonitě jeho manželka spojena s trigramem Kun (Země). Nebesa a Země totiž tvoří onen základní pár. Pokud bychom tedy měli vyložit tuto konstelaci, je problematické přivést si do tohoto bytu partnerku, která bude právoplatnou partnerkou se vším všudy. Byt jí jakoby nedá prostor se projevit. Zakořenit. Na metafyzické rovině je to jasný vzkaz této nemovitosti. Pokud bychom šli ještě dál, tak ze XKFS metody umíme určit, že tento jihozápadní sektor je díky periodě 5, ve které byl byt zrozen, osazen Hvězdou 2černá, a tak tedy ženy zrozené v roce Ohnivého Zajíce (34 let) jsou ty, kterým je tento byt skoro úplně zapovězen. Ony v tomto bytě nemohou z metafyzického hlediska nabýt pocit domova a svým způsobem se zde cítit dobře.

Trigram Země / matka
Tato situace má bohužel jen málo řešení. Tím, které se nabízí, je byt prodat nebo pronajímat a odejít z této nemovitosti a najít si jinou. Posílit a doplnit onen chybějící díl není reálné a charakter nemovitosti tuto variantu de facto vylučuje. Svým způsobem se zde nabízí ještě další řešení, kterým je výměna rolí. Jiří je teď v roli pána domu, který je představován Nebesy. Pokud by ale k sobě vzal bydlet svého otce, je možné že by se z trigramu Qien (Nebe-otec) stal trigram Zhen (Hrom-prvorozený syn) a jeho partnerka by pak nebyla projektována do trigramu Kun (Země-matka), ale nejspíš do jiného, který by zobrazoval ženu podle věku, možná Li, možná Xun, to je ještě na zamyšlení se.

Tato varianta je znouzectností a není v daném případě reálná, ale zmiňuji ji proto, abyste viděli, že ani role, které hrajeme, nejsou vždy pevné a stabilní, a musíme je vyhodnotit v kontextu situace. Zvlášť důležité to je při narození dalšího člena domácnosti. Jako příklad je možné zamyslet se nad tím, když se do rodiny narodí druhý syn. Psal jsem, že trigramy obsahuji kromě otce a matky také tři syny a tři dcery. Prvorozený syn je prvorozený stále, druhý syn je tedy při svém narození nejdřív nejmladším synem (trigram Ken) a při příchodu třetího syna se posouvá na pozici prostředního syna, tedy trigramu Kan – tedy Voda. Trochu komplikované, chápu…

Vy, kteří jste dočetli až sem, máte můj obdiv a respekt, protože vím z výuky, jak nesnadné je porozumění této problematice pro laika, ale pochopení a zvládnutí této základní symboliky je pro úspěšnou aplikaci Feng Shui nezbytné. Zapomeňte na fontánky, rostliny pro bohatství, či šťastné barvy. Zabývejte se reálnou metafyzikou tradičního Feng Shui. Tam je ten klíč k prostoru a času v našich osudech.

Žádné komentáře:

Okomentovat