středa 15. prosince 2021

Čtyři šťastné Hvězdy tradičního Feng Shui pro rok 2022

Mnoho lidí, kteří se zajímají o tradiční Feng Shui, ví, že rok co rok praktici zveřejňují varování před určitými oblastmi, kde se usadily neblahé vlivy v tom kterém roce. O vlivu a postavení „Žluté pětky“, „Třech zabijáků“, nebo o postavení „Velkovévody Jupitera“ a jeho kontra pozici jste mohli číst i na mém webu, ale já bych vám dnes rád přinesl informace o čtyřech pozitivních Hvězdách, které jsou v tradičním Feng Shui prospěšné.

Nejdřív ale něco v krátkosti o Hvězdách jako takových. Mnoho lidí totiž úplně správně nerozumí tomuto konceptu a pak tedy neví, jak s ním pracovat. Ti z vás, kteří vědí o neblahých Hvězdách ve FS, nejspíš také vědí, že nejúčinnější způsob, jak minimalizovat jejich vliv, je vyhnout se jejich působení a minimalizovat vlivy, které je aktivují. Jde o to, že každá Hvězda (a toto slovo záměrně píšu s velkým písmenem na začátku, protože nejde o hvězdu v astronomickém slova smyslu, ale o astrologický, metafyzický jev, nebo chcete-li aspekt) je sama o sobě ještě neúčinná. K životu ji teprve něco přivede, a to něco je mezi jinými také pohyb, aktivita v dané oblasti.

Představit byste si to mohli například jako akupunkturní dráhu a její body, nebo reflexní zónu na plosce nohy, kde, pokud chcete působit na nějaký orgán, stimulujete tlakem přesně vymezené místo, které pak předá „informaci“ dál a zapne, popřípadě utlumí činnost nějakého orgánu v lidském těle. Stejný princip uplatňujeme při práci s Hvězdami v tradičním Feng Shui. Pokud nechceme probudit ducha „Žluté pětky“, jednoduše se vyhýbáme místu, kde se jeho vliv projevuje a naopak. To, že nějakou Hvězdu, tedy určitý aspekt našeho života, probouzí mimo jiné aktivity, využíváme právě při stimulaci, probuzení těch pozitivních vlivů. Ve svých předešlých článcích jsem občas na tuto praxi upozornil. Psal jsem mimo jiné o poklepání kladívkem na zeď při probouzení Hvězdy „Dračí ctnosti“. To, co je myšleno onou aktivitou, je tedy například v ten správný čas hýbání s nábytkem. Tím myslím třeba vystěhovat a nastěhovat nábytek, jako byste renovovali ono místo v bytě. Pokud tu renovaci uděláte fakticky, je to samo sebou bod k dobru, ale podmínkou to není. Minimální zásah je pak třeba právě ono poklepání kladivem na zeď v místě, kde se ten který vliv probouzí, jako byste tam chtěli přitlouct obraz. Kdo z vás někdy viděl modlit se lidi v taoistických nebo buddhistických chrámech, nejspíš jste si všimli, že při modlitbě často třikrát tlesknou. To proto, aby na sebe upozornili bohy, kterým jsou jejich prosby nebo díky určeny.


Takže když teď známe jeden z možných způsobů, jak Hvězdy a jejich aspekty ve Feng Shui probudit, pojďme se na tyto Hvězdy podívat trochu blíž. Pokusím se vám jejich vliv ukázat na příkladech problémů, se kterými vám mohou pomoct. Správně pojmenovat příčinu problému je totiž základ pro to, abychom našli správný klíč, potažmo tedy abychom vybrali tu kterou správnou Hvězdu jako léčbu na naše obtíže. Druhým důležitým bodem pak je správně určit onen akupunkturní bod v prostoru, který musíte stimulovat, dobře najít onu reflexní zónu. Abyste toho byli schopni, u každé Hvězdy uvedu i jeden z osmi, potažmo 24 směrů na kružnici kompasu, kde ona daná Hvězda v roce 2022 leží. Lokalizovat správně tuto rozteč je jeden z důležitých bodů, protože když chcete probudit Draka, nesmíte být v paláci Želvy a obráceně. Praktické ukázky této interiérové techniky překračují rámec možností psaného textu, ale věnuji se jim na přednáškách a kurzech, kde se učíme základy a práci s kompasem a prostorem.

Problémy s překážkami svěřte Drakovi

Pokud na své cestě narážíte na problémy, za kterými stojí spíš druzí lidé, kteří vás nechtějí vyslyšet, kteří vám brání v postupu, a tím de facto blokují vaši prosperitu, pokud nejsou schváleny vaše plány a vize, vaše žádosti o bankovní půjčku, pokud prostě potřebujete podpořit vaši kariéru a posílit vaše štěstí v oblasti financí, aktivujte Hvězdu „Dračí ctnost“, která v roce Tygra (2022) leží v sektoru Západ 2, tedy přesně mezi 262,6 – 277,5 stupni.Na kalamity a pohromy je tu Slunce

Pokud se vám tento rok dostala do důležitého paláce „Žlutá pětka“, pokud se tedy usadila v kuchyni, ložnici nebo ve vchodě, a vy tento sektor musíte používat, pokud v roce 2022 musíte renovovat v severním paláci, nebo se soused, kterého máte na severu, rozhodne kopat do země, stavět a bourat, a probudí tak sílu Tří zabijáků, pokud váš dům navštěvují kalamity a pohromy, probuďte Hvězdu zvanou „Slunce“ – ta je prospěšná tím, že mírní dopad kalamitních energií, a tím minimalizuje ztráty. V roce Tygra (2022) leží na Východě, konkrétně V3, tedy mezi 82,6 - 97,5 stupni.Nedorozumění a emocionální selhání vyléčí Luna

Obecně máme za to, že zatímco Slunce je spojeno s jangem, Luna je planeta jinu. Proto jí přisuzujeme více emocionální prožitky, a to je něco, co ovlivňuje naši náladu – a nálada se promítá do naší komunikace s druhými. Pokud tedy máme problém něco vykomunikovat, nedaří se nám domluvit, naladit se na stejnou vlnu, potřebujeme stabilizovat emocionální prožitky, pro všechny tyto případy je zde Hvězda Luna. V roce Tygra se nachází na Jihovýchodě, konkrétně palác JV3 v rozteči 142,6 – 157,5 stupňů na kompase.Prosperitu podpoří Ctnostné štěstí

Mezi penězi a štěstím není přímá úměra. Proto to, co bychom mohli nazvat prosperitou, není jen o penězích. Prosperita by měla zahrnovat přiměřený dostatek financí, dobré zdraví, aby se mohlo užívat plodů, které sklízíme, malé všední starosti a čas a chuť na sebekultivaci. Pravděpodobně by to šlo vše shrnout i do termínu „dobrá kvalita života“. Pokud je potřeba to, co tvoří dobrou kvalitu života, podpořit, je Hvězda „Ctnostné štěstí“ tím, co podpoří naši prosperitu. Tak ji tedy vyhledejte a probuďte k životu. V roce Vodního Tygra ji najdete na konci severozápadního paláce, v SZ3 v rozteči 322,6 – 337 stupňů. Tím, že však v roce 2022 leží v sektoru, kde se projevuje vliv "Tří zabijáků" (San Sha) není prospěšné tuto Hvězdu probouzet k životu. Spolu s ní byte totiž probudili také hvězdu přinášející finanční ztráty a neštěstí při cestách. A to nechceme. 

Pokud tedy víme, co chceme, a víme, kde to najít, zbývá pak už jen udělat to v ten správný čas. Jednotlivé akupunkturní dráhy mají také své vhodné časy. Mnozí z vás ví, že plíce se probouzí mezi 3. – 5. hod. ráno, ledviny až mezi 17. – 19. hodinou a dráha srdce je aktivní v poledních hodinách mezi 11. – 13. hodinou. Nejinak je tomu i s Hvězdami v systému tradičního Feng Shui. Jsou v provozu stále, ale někdy jsou silnější a jindy slabší. Aktivovat bychom je měli v době, kdy je jejich čas. Aktivovat Hvězdy bychom měli právě v době, kdy je jejich kvalita nejlepší. Výběr vhodného data je dovednost přesahující možnosti tohoto článku a pro každou Hvězdu existují v každém měsíci nějaké příznivé dny, kdy je doporučené Hvězdu probudit. Pro ideální nastavení tedy kontaktujte praktika tradičního Feng Shui, který má s touto metodikou zkušenosti a dobře vám poradí.

Přeji vám pro nadcházející rok pokud možno klidné dny a málo kolizí na vaší cestě životem a pokud budete mít potřebu nastavit si pro nadcházející období Feng Shui metody, je nejvyšší čas objednat si konzultace. 

Žádné komentáře:

Okomentovat