sobota 11. prosince 2021

Feng Shui pro rok 2022

V systémech tradičního Feng Shui je jednou z důležitých veličin, které ovlivňují kvalitu našich životů, čas. Pracujeme s různými časovými cykly, které jsou spolu propojeny. Ten největší cyklus je dlouhý 180 let. Rozdělen je na devět dvacetiletí. Rok 2022, rok Vodního Tygra, je pak 159. rokem tohoto velkého cyklu a nachází se u konce osmého dvacetiletí. V únoru roku 2024, v roce Dřevěného Draka, pak vstoupíme do devátého dvacetiletí, do tzv. éry devítky.

Celkový časový rámec v tradičním Feng Shui pracuje s devíti Hvězdami, které se nejběžněji označují číslem a barvou. Pokud tedy mluvím o osmém dvacetiletí, mám na mysli éru Bílé osmičky, která ovlivňuje celých oněch dvacet let, od roku 2004 do roku 2023. Tak jako klasifikujeme tyto velké cykly, máme podobný systém pro klasifikaci také jednotlivých let, měsíců dnů a hodin. V jeden moment tedy můžeme sledovat souběh několika cyklů a uvažovat, jak se tyto fraktálové souhry projevují a ovlivňují. Odtud pak vznikají jednotlivé předpovědi toho, jak se daná struktura může projevovat.

Vše se pro přehlednost zaznamenává do magického čtverce třetího řádu, známého jako Saturnův čtverec. Souhrnně se tato metodika nazývá Xuan Kong Fej Sing, což bychom přeložili jako Velká prázdnota Letící Hvězdy, zkráceně pak metoda Letící Hvězdy (XKFS). Tato metoda je odvozena od pohybu souhvězdí Velkého vozu po obloze a je stará stovky let. Souběh oněch několika cyklů pak vypadá tak, že se právě nacházíme v éře Bílé osmičky, v roce Bílé šestky (2021) a v měsíci Zelené čtyřky (prosinec).

Pokud bychom se měli podívat, co nám optikou tradičního Feng Shui přinese rok 2022, rok Vodního Tygra, je potřeba se předně podívat na to, že se rok 2022 nachází pod vlivem Žluté pětky a ještě stále jsme ve vlivu dvacetiletí Bílé osmičky. To je pro rok 2022 základní charakteristikou. Pojďme se tedy společně podívat, co tahle konstelace znamená, a jak by se mohla projevit. Pro snadnější pochopení je dobré si celou konstelaci zaznamenat do numerologické mřížky Saturnova čtverce, abychom měli vše dobře na očích.


Pro tento rok se v centrálním paláci usadila kombinace Bílé osmičky a Žluté pětky. Jedná se o dvě Zemské Hvězdy, kdy Žlutá pětka je nepříznivá Hvězda kalamit a nehod a Bílá osmička příznivá Hvězda, Hvězda prosperity. Tahle kombinace naznačuje komplikace pro nejmladší chlapce v rodinách a jejich úrazy, nejspíš při sportovních aktivitách. Jde hlavně o poranění vazů, rukou a zlomenin stehenních kostí. V obecné rovině je tato kombinace o překonávání problémů při snaze o dosažení svých cílů. Takže lze předpokládat těžkosti, s nimiž je potřeba se vyrovnat hlavně sami za sebe. Při spolupráci s jinými lidmi, byť členy vlastní rodiny, na řešení svých problémů je vyšší riziko ztráty svého vlivu nad chodem událostí. V tuto chvíli je pak ještě dobré připomenout, že Zemské Hvězdy jsou podporovány elementem Oheň, a proto je dobré vyhnout se v centrálních palácích a de facto v centru každé místnosti, kde pobýváte déle, pálení svíček, vonných látek a jinak rozdělávat oheň. Kromě JZ a SV sektoru je to pak vesměs jedno. I JZ a SV palác jsou obsazeny Zemskými hvězdami, přičemž ten JZ palác je pro nadcházející rok klíčový.

O co jde? V kostce o to, že rozeznáváme Hvězdy příznivé a Hvězdy problémové. Mezi ty problémové Hvězdy patří mimo zmiňovanou Žlutou pětku také Černá dvojka a Zelená trojka a Rudá sedmička. Tam, kde se vyskytují, vždy přemýšlíme a zkoumáme, jaký by mohly mít dopad do našich životů. A protože jde o souhru vlivů, zajímají nás určité kombinace. Máme kombinace příznivé, například 1-6 (Bílá jednička a Bílá šestka), a ty nepříznivé. Mezi katastrofické kombinace pak patří hlavně kombinace 2-5, tedy Černé dvojky a Žluté pětky. Ta stojí za spoustou katastrof a kalamit.

Vyskytuje se například u živelných katastrof, jako byly letošní záplavy v západní Evropě, italské zemětřesení v roce 2016, nebo třeba při ničivém tornádu na jižní Moravě. Pro tento destruktivní vliv této kombinace je dobré se jí vyhnout, pokud to jen trochu jde. V roce 2022 se usadila na jihozápadě, v sektoru, který přináleží trigramu země a představuje naši planetu Zemi. Tedy něco víc než jen hlínu. To v nás může evokovat problémy se zemí, s hmotou. Možná půjde o otřesy, možná o sesuvy. Nejvíc energeticky je pak takové katastrofě nakloněn měsíc Psa (říjen).


Bohužel na příkladu onoho italského zemětřesení v roce 2016 bychom si měli dát pozor i na měsíc Tygra (únor) a měsíc Kance (prosinec). V tomto čase se ona neblahá kombinace 2-5 projeví v centrálním paláci, stejně jako onoho srpna roku 2016. Z tohoto úhlu pohledu by si měli dávat pozor na své domovy všichni majitelé, jejichž nemovitost má jihozápadní vchod, či v ní vstupuje do jihozápadního paláce. Popřípadě na jihozápad směřujete, pokud z obýváku vstupujete na terasu a do zahrady. Zde by bylo dobré abyste si pozvali odborníka na tradiční Feng Shui, aby vám pomohl prověřit situaci, a popřípadě našel řešení, jak dopad této konstelace minimalizovat.

Pro mnohé by mohlo být zajímavé usazení Hvězdy Zelené čtyřky v jihovýchodním pavilonu. Tato Hvězda podporuje milostné vztahy, a pokud se dostane do vaší ložnice nebo i do obýváku, může podpořit váš partnerský život. Zde stojí za zmínku aktivace konstelace Květu broskvoně, která pro tento rok přeje těm, kteří se narodili v roce Tygra, Koně a Psa. Lidé narození z těchto let v březnu mohou udělat díru do světa. Jim by mohl svět ležet u nohou. Zlepšení vztahů by mohlo potkat i ty, jejichž ložnice leží v severním paláci. I zde máme konstelaci příznivě působící pro romantické vztahové situace.

Obyvatelé domů, jejichž vchod směřuje na západ, pak mohou trpět na loupeže a násilí. Ta situace může vyeskalovat v červnu v měsíci Koně. Zde je potenciál na svém vrcholu. Nicméně stále je potřeba mít na paměti, že tato metodika ukazuje potenciál Hvězd. Potenciál, který není danost, a to, zda se projeví, je závislé na situaci v reálném světě. K tomu, aby se energie mohla projevit, potřebuje hmotu. Potenciál sám o sobě ještě není všechno. Je to podobné, jako byste měli potenciál k výhře ve Sportce, ale pokud nevsadíte, nemůžete vyhrát.

Všem pro rok 2022 přeji, aby se naplnil jen ten pozitivní potenciál, a aby ten, který přináší trápení a kalamity, nenašel u vás místo k zakořenění. Abyste rok Vodního Tygra prožili pokud možno co nejlépe, ve zdraví a spokojenosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat