pondělí 21. února 2022

Domino jako věštebný nástroj

Jako Domino označujeme soubor her se stejným základem, kterým jsou hrací kameny s vyznačenou dvojicí symbolů, nejčastěji čísel, zvaných dublety. Tyto dublety (kameny) jsou vzdálenými příbuznými karet, protože se má za to, že jejich původ je v čínských dominových kartách. Díky hracím kamenům bychom zde mohli najít určitou příbuznost i s další čínskou hrou Mahjong. Do Evropy Domino dovezl nejspíš Marco Polo ze své velké výpravy do Orientu ve 13. století a odtud se pak rozšířilo do celé Evropy i Ameriky.

Klasické evropské Domino má kameny s kombinací dvou čísel od nuly do šestky, takže celkový počet kamenů je 28. Toto číslo je odrazem klasického lunárního cyklu a také 28 lunárních astrologických domů v tradiční čínské astrologii. Původní čínské Domino však kameny s prázdnými poli neobsahovalo. To je nejspíš až evropská mutace. V tradičním orientálním systému Domina jsou dvě sady kamenů, kdy jedna se označuje jako civilní a druhá jako vojenská řada a celkový počet kamenů je 32.

Pro věštbu, tak jak vám ji představím zde, se používá sada 28 kamenů klasického evropského formátu Domina. Pro věštbu byste pak měli používat pouze takové kameny, které nepoužíváte pro hru. Všechny kameny se na stole otočí lícem (strana s číselnou hodnotou) dolů a promíchají se. Už při tomto úkonu byste se měli soustředit na téma otázky, na kterou chcete od duchů předků odpověď. Po řádném promíchání si vyberte tři kameny, které otočíte lícem nahoru, a které vám v souhrnu dají odpověď na vaši otázku.


Pokud je u stolu více osob, které chtějí získat odpovědi na otázky, měl by každý před tím, než si vylosuje svoje kameny, dobře celý talon promíchat. Nejčastěji se věštilo z Domina před příchodem nového roku odpovědi na to, jaký ten následující rok bude. Tři kameny, které jste si vytáhli, představují tři duchy orákula, kteří vám v kostce dají odpověď na vaši otázku. U každé věštby by pak tazatel měl dodržet několik důležitých pokynů.

1. Neptejte se na jasné a zjevné skutečnosti. Přistupujte k věštbě s úctou a respektem.

2. Jasně formulujte svoje dotazy. Pořekadlo „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“ stále platí, a tak čím obecnější otázka, tím obecnější odpověď.

3. Neptejte se na víc věcí najednou. Tříštíte tím sílu svého záměru.

4. Ptejte se orákula max. na tři otázky v jeden den. Je to staré pravidlo tří, které se v metafyzice často objevuje. Otec – syn – Duch svatý / Nebe – země – člověk a podobně. I odpověď přichází skrze tři kameny.

5. Vždy svou prosbu k duchům doprovoďte nějakou obětinou. Velmi vhodné je spalování vonných látek. V tomto směru nešetřete a kupujte jen vysokou kvalitu.


Klíč k jednotlivým kamenům


6 – 6: Nečekané štěstí.
6 – 5: V práci očekávejte zlepšení
6 – 4: V oblasti financí očekávejte zlepšení
6 – 3: Vztahy se zlepší
6 – 2: Vaše postavení ve společnosti se zlepší
6 – 1: Štěstí na cestách a při dovolených
6 – 0: Štěstí se vytrácí a zmenšuje

5 – 5: V práci se chystají změny, může přijít nebo se ztratit
5 – 4: Prosperita
5 – 3: V práci vás čeká romantika / práce přijde skrz partnera
5 – 2: Když půjdete do společnosti, najdete tam práci. Zeptejte se na práci u přátel.
5 – 1: Kvůli práci vás čekají cesty
5 – 0: Neštěstí a smůla v práci

4 – 4: Ve vašich financích se něco změní
4 – 3: Peníze ve vztahu budou hrát roli
4 – 2: Vaše společenské postavení ovlivní finance
4 – 1: Pokud se vydáte na cesty, čekají vás vyšší náklady
4 – 0: V oblasti financí přichází ztráta

3 – 3: Ve vztazích očekávejte změny
3 – 2 : Pokud půjdete do společnosti, ovlivní to vaše vztahy
3 – 1: Pokud se vydáte na cesty, čeká vás tam romantika
3 – 0: Neštěstí a smůla ve vztazích

2 – 2: Vaše společenské postavení se změní. Pokud je dobré, dojde ke zhoršení, pokud je špatné, dojde ke zlepšení.
2 – 1: Cestování zlepší vaše společenské postavení
2 – 0: Vaše společenské postavení se zhorší. Soudy, hádky a pomluvy.

1 – 1: Příliš mnoho pohybu a cest
1 –0: Neštěstí a smůla na cestách

0 – 0: Ztráta, neštěstí, tragédie v osobní rovině

Žádné komentáře:

Okomentovat