pondělí 28. března 2022

Feng Shui v praxi: metoda 8 domů Ba Zhai

Metoda Ba Zhai (Osm domů/sídel) je metoda tradičního Feng Shui, která je u nás doposud mezi veřejností málo známá, přestože se mnozí již seznámili s jedním jejím aspektem, kterým je rozdělení směrů na tzv. východní a západní, a z nich odvozené osobní Ming Kua (Hlavní trigram), které se mnohdy nesprávně aplikuje, protože v češtině k této tematice nejsou relevantní texty. Výjimku pak tvoří jen kniha mistra Yapa „Interiér“ (více zde), kde má čtenář možnost seznámit se s aspekty Ba Zhai trochu blíže. Přesto se ani v tomto případě nejedná o učebnici a metodika práce zde není objasněna.

Metoda „Osmi sídel“ je mnoha praktiky nedoceněna, právě proto, že s ní neumějí plně pracovat, a využít tak její potenciál, který nabízí při analýze stávajícího prostoru. Částečně je to dáno i tím, že je to metoda primárně pracující se směry, a tudíž hojně užívána pro práci venku, v exteriéru, a výborně se hodí k analýze vchodů a vstupů. Studenti mých kurzů pak mají k dispozici český překlad „Vzorce Osmi sídel“ od Chang Ping Lina pocházejícího z roku 1739, který je starší než jiný, známější text BaZhai Mingjing (Jasné zrcadlo osmi domů), který vyšel v Suzhou (Su-čou) až v roce 1790, tedy o celých 50 let později. I ten ale studenti najdou v naší knihovně, zatím v anglickém překladu.

Před nějakou dobou jsem byl požádán o analýzu v případě, kde se dlouhodobě řešily zdravotní i kariérní komplikace táhnoucí se roky. Situace se komplikovala a zhoršovala. Základem každé analýzy je astrologický rozbor čínských horoskopů obyvatel, aby bylo jasné, jaké tendence a vlivy v aktuální situaci obyvatel přicházejí do hry, a co v osudu obyvatel může nemovitost ovlivnit.

Pokud je člověk málo úspěšný v oblasti partnerství a v jeho osudu je v období kolize do oblasti partnerství, popřípadě má neblahé hvězdy poškozující jeho vztahové vzorce, jako třeba Hvězda osamělého Fénixe, nebo HO na hodinovém pilíři, musíme postupovat jinak, než pokud tam tyto a podobné vlivy nenajdeme. Lidé mnohdy zapomínají, že Feng Shui je jakýmsi léčebným postupem, kde ovlivňujeme osud člověka skrze prostor, ve kterém žije, ale k tomu, abychom mohli takto pracovat, musíme nejdřív onoho člověka zanalyzovat. K tomu nám nestačí znát pouze ono Ming Kua nebo astrologické znamení roku narození, a už vůbec k ničemu nám v této souvislosti jsou horoskopy tzv. západní astrologie, protože její systém nepracuje s pěti prvky a dvanácti zvířaty, jako je tomu v čínském Feng Shui a astrologii.

Druhým krokem, který je potřeba udělat, je správně určit typ domu, se kterým budeme pracovat. Metoda „Osmi sídel“ je tak pojmenována právě proto, že domy dělí na osm základních druhů, a dům typu KAN má zcela jiné diagramy, než dům typu GEN nebo KUN.

Já jsem v tomto případě pracoval právě s domem severního typu, tedy domem KAN. Mnozí z těch, kteří sledují Feng Shui aspoň trochu, mohou znát termín „Letící Hvězda“, který odkazuje na 9 Hvězd spojených se souhvězdím Velkého vozu, a které se podle určitých pravidel pohybují v Saturnově čtverci o devíti polích (3x3). Metoda Osmi sídel pracuje také s Hvězdnými duchy. Zde se jim ale říká Toulavé Hvězdy a je jich jen osm. Tyto Hvězdy podle klíče HeTu leží v určitých směrech, a přinášejí tak určitý druh kvality. Známe Hvězdy příznivé a Hvězdy nepříznivé. Pokud správně určíme druh domu, je celkem snadné přiřadit k jednotlivým směrům (palácům) příslušného Hvězdného ducha.

Pro onen dům KAN je například k jihu přiřazen Hvězdný duch Yan Nian (Nebeský lékař ), k východu pak Tien Yi (Dlouhověkost) a třeba k západu Huo Hai (Nehody) atd. Tabulky, jaký Hvězdný duch leží v jakém směru pro daný dům, najdete třeba v oné knize mistra Yapa, nebo je získáte na mém kurzu „Teorie a praxe Ba Zhai“. Zde ale práce praktika tradičního Feng Shui začíná, protože teprve teď nadchází čas na analýzu a interpretaci toho, co nám metafyzická mapa prostoru ukázala.

Předně je potřeba převést směry na paláce, což je mnohdy složitý úkol, protože se dnes domy a byty nestaví s ohledem na Feng Shui, a půdorysy jsou mnohdy dost komplikované na snadné určení devíti paláců. Pokud ale překonáme i tuto obtíž, je třeba definovat vlivy projevující se v jednotlivých palácích. Každá Hvězda má totiž své atributy, mezi které patří nejenom to, co daná Hvězda ovlivňuje, ale je jí také, mimo jiné, přiřazen jeden z pěti prvků. Tak tedy víme, že například ona Hvězda Dlouhověkosti je spojena s elementem Země, zatímco Nebeský lékař je Hvězda Kovu.

Právě oněch pět prvků a pravidla jejich vztahů jsou pro nás pak klíčem k pochopení toho, jak ona Hvězda působí co do síly a účinku. Nestačí totiž vědět, že v domě typu KAN je Hvězda „Dlouhověkosti“ situována do Východního paláce, ale je potřeba porozumět tomu, jak ji bude onen východní palác ovlivňovat v jejím působení. V domě typu KAN je tak její síla jen poloviční, zatímco v domě typu XUN může tato Hvězda svůj potenciál rozvinou naplno.

V mém případě jsem se setkal s domem, kde byla plně rozvinuta síla snad nejhorší Hvězdy z neblahých Hvězd Jue Ming (Přetržení osudu). Dá tedy rozum, že pobyt v paláci, který je pod jejím vlivem, nemůže přinést nic pozitivního. Je to jako bychom žili v zamořeném prostředí. Kontaminace negativním vlivem tohoto paláce se pak podepíše na životě toho, kdo v daném místě žije. Vliv Hvězd je faktický, nejen symbolický. Dotýká se tedy obyvatele, nikoliv majitele. Nejsme-li v dosahu onoho vlivu, jsme jeho působení ušetřeni. Proto sledujeme obyvatele, nikoliv majitele objektu, a sledujeme ty prostory, kde se vyskytujeme. Blbá konstelace ve spíži nebo na záchodě nás vážně trápit nemusí.

Pokud tedy chceme ovlivnit naše pracovní výkony, je potřeba podívat se na místo, kde jsme přítomni v pracovní době, což je u mnoha lidí v zaměstnaneckém poměru problematické, pokud nepracují na tzv. home office. Zatím ještě do povědomí majitelů firem nepronikla ona snaha podpořit a stabilizovat výkony svých zaměstnanců prostřednictvím tradičního Feng Shui v takové míře, aby ji využívali, a snahy o implementaci tohoto učení jsou zatím sporadické. Snad se v budoucnosti situace zlepší a tradiční Feng Shui se stane více využívané nejen v osobní, ale i pracovní oblasti.

Kam dál? Třeba na článek o Třech nejčastějších chybách ve Feng Shui (ZDE)

nebo sem, na článek o Ming Gua a jak s ním pracovat. (ZDE)

Žádné komentáře:

Okomentovat