neděle 13. března 2022

Metafyzické aspekty současné evropské situace

O tomto tématu jsem začal uvažovat již počátkem roku, když se informace o shromažďování ruské armády na ukrajinských hranicích začaly stávat denním chlebem zpravodajství. Když stoupalo v Evropě napětí při očekávání válečného konfliktu, a bylo tedy zajímavé podívat se na metafyzické aspekty vstupující do hry v současné situaci. Klíčem k porozumění této situaci nám bude v orientální metafyzice základní teorie o pěti proměnných fázích. Známe 5 proměnných fází, které se jmenují Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda.

K jednotlivým elementům se pojí vše v podnebesí, a mimo jiné i emocionální projevy. Ke Dřevu se pojí vztek, k Ohni radost, k Zemi rozumové úvahy, ke Kovu smutek a k Vodě strach. Mezi jednotlivými prvky existují jasně definované vztahy, jako je například základní proces vytváření, který říká, že jeden element podporuje a vytváří element další. Dřevo tak podporuje Oheň, Oheň Zemi, Země Kov atd. Tolik jen trochu k teoretickému základu.

Poslední dva pandemické roky Kovu (Kovový Kanec 2019 a Kovová Krysa 2020) vytvořily ve společnosti nárůst obav a strachu (emoce Vody). Strach o život (vyšší úmrtnost) i živobytí (omezení podnikání i lockdowny) byl a je silně prožíván a stále je přítomen. Silná Voda má jistě potřebu se přerodit, a to se děje tím, že podporuje následující element Dřeva. Dřevo je v emocionalitě o vzteku. Je dynamické, houževnaté a jeden z aspektů Dřeva je také krutost.

Vyhrocená situace na východě Evropy, tedy na ukrajinsko-ruské hranici, nese všechny známky narůstající energie Dřeva, do které se silně projektuje strach usazený v celé společnosti. Dřevo se pak ve světových stranách projevuje právě na východě. Dřevo, které představuje také nepokoje, bouře a protesty, tedy bouřlivou dobu, je živeno Vodou. A zde se nám opět otevírá další aspekt podporující kumulaci elementů tak, jak je vidíme. Je to dáno dvěma Vodními roky, tedy rokem Vodního Tygra (2022) a rokem Vodního Zajíc (2023), které máme před sebou a do jejichž otevřených bran jsme již vstoupili.

Rozhodně si nemyslím, že válečný konflikt na Ukrajině je dílem okamžiku nebo snad náhody. Je bezesporu připravovaný delší dobu. Však situace na Ukrajině a kolem Krymu je neklidná již delší dobu. Je však zajímavé, že vygradovala v této době. Vodní Tygr jako znamení čínské astrologie v sobě nese daleko méně agrese, než bychom to čekali u Dřevěného, Ohnivého nebo Kovového Tygra. Přesto je zde něco, o čem jsem také psal, a co se zřejmě projevilo ve své negativní formě.

Jde o neobvyklou konstelaci Fu Yin, které se objevuje všude tam, kde se potkají dvě identická znamení. Potkat se s ní v mírné formě můžeme relativně často. Pokud jsme narozeni například v roce Ohnivé Opice, je pro nás rok Ohnivé Opice, nebo také měsíc Ohnivé Opice, ale i den Ohnivé Opice onou nepříliš šťastnou konstelací Fu Yin. Dne 18. února 2022 ale došlo k velmi neobvyklé konstelaci, kdy v ranní hodině Tygra (3. až 5. hod.) došlo k setkání 4 zcela identických znamení. V jeden moment na nebi působila síla 4 Vodních Tygrů a následně ani ne do týdne, tedy 24. února 2022, v silně kolizní den Zemské Opice, došlo k vypuknutí ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, když ruská vojska zaútočila na vojenské i civilní cíle na území svého souseda.

Co tato konstelace znamená? Jak jí rozumět?


S Fu Yin se každý setkáváme během svých životů vícekrát a nelze ji automaticky označit jako negativní kombinaci. V některých textech je označena jako „skryté utrpení“ a zvláště při nevhodné konstelaci, při interakci na pilíř měsíce tak může působit, ale jsou i konstelace, kde Fu Yin může člověka posílit a podpořit. Ovšem situace, kdy se ve všech čtyřech pilířích objeví jedno stejné znamení, je velmi netypická a objevuje se cca jedenkrát až dvakrát za 180 let. Proto s ní máme v praktické rovině málo zkušeností. Odborně se tato konstelace nazývá „Ojedinělá nebeská qi“ a obecně se tedy vykládá jako zvláštní síla, nebo zvláštní energie.


Jako dokreslení uvádím verš z veršované Antalogie Zi Ping v překladu mistra Moon L. Chin (z angličtiny do češtiny volný překlad JV)

Čtyři jangové Vody, čtyřikrát Tygr (Yin)
Trigramy Kan a Li se vzájemně ovlivňují, prosperující Qi vítězí
Štěstí se dostaví v periodě Ohně, ušlechtilost a prosperita
Interakce elementů je nejvíc problematická při kolizi v pilíři měsíce.

Sami vidíte že i tato konstelace může mít své pozitivní projevy, ale do periody Ohně, tedy do periody purpurové devítky, nám přece jen 2 roky ještě chybí. Zato máme rok a měsíc Vodního Tygra. Dne 24. února, kdy Ruská federace začala současné válečné tažení na Ukrajinu, byl mnou v tomto článku (odkaz zde) tento den již dopředu označen jako jeden ze dvou problematických dnů tohoto období. Jednalo se totiž o silně kolizní den. Proč byl záměrně za začátek vybrán tento den, se můžeme jen domnívat.

Srovnání současné situace s 2. světovou válkou


Současná situace na sociálních sítích otevírá téma 3. světové války. Někdo zastává názor, že už je 3. světová válka dávno v běhu, jiní se bojí, že by se zapojením NATO a USA mohla zpustit. Nejsem politický komentátor ani vojenský analytik, abych k tomu tématu dal fundovaný názor, ale pokusím se spolu s vámi podívat na situaci trochu jinou optikou.

Prvotní je postava vůdce. Rusko není bezesporu demokraticky spravovanou zemí západního typu a její současný stav připomíná daleko víc feudální zřízení s jedním vůdcem (císařem/carem) víc než cokoliv jiného. Ona podobnost s Německem Adolfa Hitlera se pak nejeví jen čistě náhodná. Proto je i zajímavé srovnání horoskopů obou osob.

Adolf Hitler vs. Vladimír Putin


U obou osob mne hned na první pohled upoutal jejich denní vládce, kterým je jangový Oheň, který ale v případě Vl. Putina nejde označit za kvalitní. Metafyzicky to vypadá, že A. Hitler měl oproti Vl. Putinovi více sebejistoty a sebevědomí. Osobnostní potenciál Vl. Putina ukazuje na de facto uzamčený typ osobnosti. U obou sedí jejich denní vládce na silném dominantním znamení Ohnivé nebeské trojice (Tygr-Kůň-Pes). Adolf Hitler byl narozen ve dni Ohnivého Tygra a Vladimír Putin ve dni Ohnivého Psa. Oba tedy patří jistým způsobem k sobě a nacházíme zde jistou stejnorodost.


Další stejnorodost pak vidíme ve velmi silném Zemském elementu. Oba mají tvůrčí faktor jako jeden ze zásadních. Oba žijí svými vizemi a plány. Oba se tyto své představy snaží předkládat druhým a málokdy o nich chtějí vést debatu. Spíš bychom očekávali vyžadování souhlasného postoje. Adolf Hitler byl svými plány zcela pohlcen. Horoskop Vl. Putina ukazuje také podobnou orientaci na bohatství. Tedy potřebu řídit a ovládat. Zatímco A. Hitler nechal své vize a plány, pro které nadchnul jiné, uskutečnit lidmi kolem něj, Vl. Putin bude podle horoskopu mít potřebu podílet se na naplnění svých vizí. V tom je mezi oběma muži jistý rozdíl.


Lidé s typem horoskopu, který vidíme u Vl. Putina, pak nad to všechno trpí pocitem nedostatečné podpory. Dost často žijí v představách, že nikdo jiný, než oni, nenaplní jejich vize a úkoly tak dobře, jako oni. To je pak nutně vede k izolaci. U A. Hitlera vidíme faktor podpory znatelně silnější, a tudíž se mu během života dostávalo i výraznější podpory, o čemž svědčí mnohé dokumenty seznamující nás s tou dobou.

Další srovnání, které se nabízí, je srovnání německé (západ) a ruské (východ) armády. I přes porážku hitlerovského Německa je stále v západní kultuře přítomna ona jistá fascinace německou armádou. V čínské metafyzice je západ sídlem elementu Kov, se kterým se pojí řád, pořádek, disciplína, systematičnost. Myslím, že aniž bych byl pamětníkem oné doby nebo jejím obdivovatelem, de facto všechny tyto atributy ona německá armáda naplňovala beze zbytku. I proto je pro mnohé stále zdrojem fascinace.

Oproti tomu východ, který je sídlem elementu Dřevo, je spojen s proměnlivostí, kreativitou, dynamiku, ale i jistým druhem nesystémovosti. Ne nadarmo se o východu říká, že je jurodivý. A nacházíme-li zde něco, je to spíše odvaha a odhodlání, než systém a řád.

Jeden z atributů Dřeva je také proměnlivost a změna. To nám nabízí jeden směr k úvaze, a tím je kratší trvání tohoto válečného konfliktu oproti tomu, kolik let trvala 2. světová válka. Dřevo sice má atributy houževnatosti a odhodlání, ale nevykazuje tolik stability a vytrvalosti jako Země. Nejspíš půjde o to, zda bude cesta ven, jak vyjít z tohoto konfliktu jako vítěz, i když k vítězství nedojde.


Pokud bych tedy svoje úvahy nad současnou situací z pohledu metafyziky měl shrnout, řekl bych, že je bohužel vcelku „přirozené“ ono vyeskalování konfliktu na východě Evropy, zvláště pokud v čele Ruské federace stojí člověk s horoskopem, který má výše popsané atributy, a který usiluje o znovuobnovení mocenského celku, kterým bylo kdysi SSSR. Je otázkou, jak dlouho bude tento konflikt trvat, a kolik destrukce přinese, protože kolizní měsíc tohoto roku nás ještě čeká (srpen), a tím je měsíc Opice. Ale přes to, že síla Dřeva umí být dravá a houževnatá, nemá tolik výdrže. To nám slibuje relativně krátké trvání tohoto válečného konfliktu. Za naplnění této předzvěsti se modlím k předkům a přeji si brzké vyčerpání energie Dřeva, aby zas zavládl, byť relativní, klid zbraní a emocí.

1 komentář:

  1. Děkuji,pěkně vysvětleno. Já bych tak nějak za sebe doadala,že je to další poutač pozornosti a strašák systému,protože C již na lidi nezabírá.Je potřeba ,aby lidé neřešili sebe ,ale ten strach z něčeho.Ovečky jsou pak poslusnější...

    OdpovědětVymazat