čtvrtek 31. března 2022

Význam a použití Ming Gua ve Feng Shui

V obecném povědomí veřejnosti je pojem Ming Gua (Ming Kua) relativně známým aspektem Feng Shui. Mnoho lidí si vypočítává své tzv. životní číslo, od něhož pak odvozují příznivé a nepříznivé směry a snaží se je využít při zařizování interiéru svého domu nebo bytu. Problém nastává, pokud mají laici s takto získanou informací dál pracovat ve vztahu k dalším lidem nebo prostoru. U těch přemýšlivých pak vyvstává víc otázek, než na které knihy o Feng Shui nabízejí odpovědi. Pojďme se tedy na Ming Gua společně podívat a ukázat si, jak s ním pracovat.

Co je to vlastně ono Ming Gua a kde se vzalo? Jak už jsem zmínil, mnozí příznivci Feng Shui mají za to, že Ming Gua je určité životní číslo odvozené z roku narození, které je v systému „východní vs. západní život“ klíčem k jejich příznivým a nepříznivým směrům. Do určité míry se s tímto dá souhlasit, ale problematika Ming Gua je daleko širší.

Předně u Ming Gua nejde o životní číslo. To je zcela nesprávná interpretace, které vede k chybným závěrům. Slovo Gua (Kua) je v čínské metafyzice označením pro trigram. Trigram je obrazec složený ze tří čar a je základem pro teoretické porozumění základním koncepcím ve Feng Shui. Každý trigram (gua) je tvořen třemi čárami dvou druhů: plné, tzv. jangové čáry, a přerušované, tzv. jinové čáry. Existuje celkem osm trigramů sestavených do dvou základních diagramů, což je základ pro chápání základních koncepcí v tradičním Feng Shui. Ming Gua bychom pak tedy mohli přeložit jako „hlavní trigram“.

V tradičním Feng Shui v metodách Xuan Kong, kde se pracuje s devíti tzv. „Letícími Hvězdami“, se tyto Hvězdy označují pro jednodušší práci čísly s přídavkem. Díky provázanosti metod jsme schopni jednotlivé trigramy a Letící Hvězdy propojit. První zádrhel nastává, když máme propojit osm trigramů a devět Letících hvězd, proto při určování životního GUA (trigramu) nemáme číslo 5. Při určování Gua pro ženy se žlutá 5 transformuje do bílé 8 a při určování Gua pro muže se transformuje do černé 2. Proč tomu tak je, přesahuje rámec tohoto článku, a tak se tomu budeme věnovat jindy. Odtud tedy pochází ono spojení Ming Gua s číslem v návaznosti na další charakteristiky. Jednotlivé trigramy a jednotlivé Hvězdy mají totiž svoje přidružené kvality. Tak třeba trigram KAN, který leží v diagramu pozdějších nebes na severu, se překládá jako voda. Je tedy spojen se severem a Vodou i v pěti prvcích a k němu přidružená Hvězda Tchan Lang, překládaná jako Hladový nebo někdy jako Šedý vlk, je tím pádem také spojena s elementem Vody a číslem „bílá 1“.


Těchto osm trigramů a devět Hvězd je využíváno v mnoha metodách Feng Shui. Nejenom v metodách Xuang Kong Letící Hvězdy nebo Ba Zhai (Osm sídel). Ming Gua tak určujeme jak v prostoru, tak de facto v čase. Pokud určujeme Ming Gua v prostoru, určujeme ho pro dům, který analyzujeme, a pokud ho určujeme v čase, zajímá nás člověk a časové cykly. Opět se tedy dostáváme nejdřív k tomu již zmíněnému aspektu životního čísla. Abychom mohli zahrnout člověka jako veličinu do systému Feng Shui, musíme mu přiřadit nějaký trigram. V osobní rovině tedy každému člověku přiřazujeme trigram, který vládl v roce, kdy onen člověk přišel na svět. Pro muže a pro ženy nepoužíváme ve stejném roce vždy stejný trigram, protože polarita jin a jang vytváří rozdílné vzorce, ale pokud se člověk narodil například v roce 1997, mají muž i žena osobní Gua Zhen, tedy zelenou 3. Vše je odvozeno od Letící Hvězdy daného roku. Každý rok má totiž přiřazenu svou vlastní Letící Hvězdu a tedy potažmo i Gua. Jde o pravidelně se opakující cyklus, který je neměnný.

Tabulka pro východní skupinu

To, že se pro osobu určuje Ming Gua z jejího roku narození, vede mnohé lidi k domněnce, že tedy charakteristiky oné Letící Hvězdy jsou jakousi obdobou astrologie, a mají tendenci lidi dělit podle tohoto systému. To je však velkou chybou a podobá se to tomu, jako bychom řekli, že všichni lidé narození v jednom roce jsou stejní. Klidně se tedy může stát, že muže narozeného v roce 1958 v roce Zemského Psa (silný pilíř Země) označíme jako muže Kovu, kdežto ženu jako osobu spojenou s Ohněm. Bohužel, tuhle chybu dělají mimo jiné také makrobiotici, kteří stejným způsobem klasifikují lidi právě na základě časových cyklů XKFS.

Každý člověk je sofistikovaná bytost složená z pěti prvků, potažmo deseti druhů energie, a přiřadit mu jeden z prvků jen na základě ročního cyklu Letící Hvězdy je projevem neznalosti a zavání to esoterikou bulvárních rozměrů. Navíc tak, jako existuje roční cyklus Letící Hvězdy, existuje i měsíční cyklus, denní cyklus a hodinový cyklus, tedy datum narození člověka je složeno minimálně ze 4 Letících Hvězd, potažmo GUA.

Tabulka pro západní skupinu

K čemu nám tedy je ono Ming Gua, když podle něj nelze klasifikovat člověka? Je dobré chápat Ming Gua jako určitý osobní klíč do systému Feng Shui, ale nečekat od něj nic víc. Tento klíč užíváme v případě individuálního nastavení věcí pro člověka, ale nelze na jeho základě posuzovat například partnerské soužití. Není nic neobvyklého, ba spíš naopak, že partneři v jedné rodině mají nestejné Gua, ba přímo jsou z opačných skupin, a tak tedy směr pro jednoho příznivý je pro druhého nepříznivý. Odvodit z tohoto faktu závěry, že spolu tedy Petr a Lucie nemohou být, je nesprávné. Ming Gua neslouží k porovnávání shody mezi lidmi.

Pokud tedy chceme využívat aspekt příznivých a nepříznivých směru (Ba Zhai) u Ming Gua, řešíme jej individuálně, a až v druhém řádu. Tím myslím to, že například u postele je náš příznivý směr méně podstatný oproti správnému usazení lůžka v prostoru s ohledem na prostorové možnosti. Viděl jsem už několik pokojů s nesmyslně nastavenou postelí jen proto, aby se dodržel příznivý směr. Špatně postavené lůžko s ohledem na vchod, okno a zdi je větší prohřešek, než spát hlavou do nepříznivého směru.

Můj mistr mi kdysi prozradil jedno zásadní pravidlo a já toto prastaré tajemství budu s vámi teď sdílet. Je totiž účinné a ve Feng Shui zásadní – zní: „Pomocí pěti prvků zvítězíš nad osmi směry.“ Stejným způsobem pak tedy pracujeme s osobním Ming Gua i v dalších momentech, ať jde o pracovní stůl, sporák a jiné vysoce individuální aspekty Feng Shui.

Ming Gua u lidí jsme si probrali. Jak je tomu ale s Ming Gua domů jako takových. Ano, nejen lidé, ale i domy mají svoje Ming Gua, což je možná pro některé z vás novinka. Kupodivu se ale Ming Gua u domů určovalo dřív, než to u lidí. Ming Gua u domů je totiž zásadní a základní informace u mnoha metod tradičního Feng Shui, primárně vycházející z metody Osmi sídel (Ba Zhai). Zatímco u lidí je pro nás důležitý čas narození, je u domů podstatný směr. U každého domu totiž zjišťujeme osu, v jaké je dům postaven, od toho určíme přední a zadní část, a v návaznosti na to směr, ve kterém dům sedí, a směr, kam hledí.

Takhle napsáno se to zdá snadné, ale s příchodem funkcionalismu se tato, kdysi tak jasná věc postupně proměnila a u mnoha moderních staveb je správné nadefinování přední a zadní části domu velmi obtížné. Popsat metodiku, jak se dobrat k určení správné osy domu, je zas nad rámec tohoto článku, a tak se jí budeme nejspíš věnovat jindy, ale na kurzech pro praktiky Feng Shui je to jedna z hlavních dovedností, kterou je potřeba zvládnout.

Pokud tedy víme, kde máme v domě přední a kde zadní část, můžeme na základě kompasu definovat směr, ve kterém leží. Ten směr, kam směřuje zadní část domu, je důležitější, proto se mu také říká úřadující a z osmi toulavých Hvězdných duchů (Hvězdy Ba Zhai) mu přináleží Hvězda Fu Wei, kterou překládáme jako Stabilita. Stabilita je tedy základ domu a základ rodiny. Pokud je poškozena třeba hlavním vchodem, nebo třeba krajinným uspořádáním, porušuje stabilitu obyvatel, kteří v takovém domě žijí, a tedy i stabilitu a zdraví rodiny. Známe-li usazení Fu Wei, a tedy Gua daného domu, je pro nás už snadné do jednotlivých směrů dosadit jednotlivé Hvězdné duchy a mít jasno, jaký aspekt se v jaké části domu projevuje. O metodě Ba Zhai (Osm sídel) jako takové jsem obšírněji psal (zde), a proto se teď zaměřím jen na aspekt souladu mezi domem a jeho obyvateli.

Mezi veřejností je rozšířený názor, že je lepší, pokud Ming Gua domu a jeho obyvatel je ze shodné skupiny. Ti z vás, kteří dočetli můj článek až sem, nejspíš tuší, že je to podobně, jako se shodou mezi partnery. Není pražádné výhody, pokud je vaše Gua řekněme GEN (Hora) a dům se dívá na jihozápad a má tedy stejně jako vy Gua GEN. Podstatné naopak je, aby v těch příznivých palácích byly ty místnosti, které aktivně využíváte, a v těch nepříznivých ty, kam chodíte sporadicky. Je vám k ničemu, když máte dům stejného Gua, jako jste vy, když máte nepříznivou Hvězdu v ložnici a obývacím pokoji. Gua domu vám prozradí, kde se ony příznivé a nepříznivé Hvězdy nacházejí, nezajistí však to, aby na vás nepůsobily, dostanete-li se do jejich vlivu. Tolik tedy k otázce osobního životního čísla, onoho Ming Gua, a základní práce s ním ve Feng Shui. Snad vám tyto informace odpověděly na mnohé otázky o Feng Shui, a pokud ne, napište mi a já vám, pokud budu vědět, odpovím.

Kam dál? Třeba na článek o nepravidelných tvarech budov (ZDE)

nebo na ten o metodě Osmi domů (ZDE)

Žádné komentáře:

Okomentovat