středa 6. dubna 2022

Větrná zvonkohra ve Feng šuej

Před pár dny jsem od kamarádek dostala jako dárek moc hezkou větrnou zvonkohru a ráda bych si ji pověsila někde doma. Nevím ale, kde by to bylo nejlepší. Mohl byste mi poradit?
Mirka, 34 let, Tachov

Větrné zvonkohry jsou často spojovány s Feng Shui, ale o jejich významu a použití nacházíme jen málo informací. Přitom bychom je směle mohli pokládat za jeden z mála nástrojů na nápravu špatné situace převážně v interiérovém Feng Shui. Zvonkohry bychom mohli rozdělit podle několika kritérií, přičemž tím zásadním je materiál, ze kterého jsou vyrobeny. Obecně známe tři druhy zvonkoher, a to kovové, skleněné a dřevěné. Daleko větší rozmanitost je pak v jejich vzhledu co do tvaru a ztvárnění. Najít tedy můžeme jak jednoduché zvonky kovové i skleněné, tak prosté jednoduché tvary s tyčemi volně zavěšenými kolem středového kyvadla, které při poryvu větru rozeznívá zvuk tyčí, až přes mnohočetné závěsy užívané také v etnické hudbě. Pojďme se nejdřív podívat na původ těchto větrných zvonkoher.

Řím


Zvonkohry rozhodně nejsou typickou asijskou záležitostí. Již ve starém Římě se minimálně už v prvním století našeho letopočtu hojně užívaly bronzové závěsné zvonky, kterým se říkalo tintinnabulum. Byly většinou zavěšeny na různých ztvárněních mužského falusu. Tyto zvonkohry se užívaly jako magické předměty ochrany, odhánějící oči cizích lidí a zlé duchy, a zavěšovaly se v zahradách, na nádvořích a porticích domů. Také se mělo za to, že tím, že odhánějí zlo, umožňují, aby do domu přišlo štěstí a hojnost.


Čína


V Číně se zvony začaly vyrábět již v době dynastie Shang (1600 – 1046 před n. l.) jako rituální a obřadní předměty. Nejdříve se vyráběly pouhé kovové desky často ve tvaru písmene L, které později vystřídaly zvony typu Yong Zhong. Tyto bronzové zvony jsou bez středového srdce. Stále to tedy byly zvony rozezvučené pomocí úderů nějakým nástrojem. Byly užívány při dvorských obřadech, protože staří Číňané přikládali rituální hudbě velký význam. To dokládá i Vlastimil Marek ve své knize Tajné dějiny hudby, ze které cituji:

Otázkám stanovení přesného ladění byl každoročně přikládán státní význam a reformy v této oblasti byly prováděny císařskými dekrety. Například v letech 141 až 87 př. Kr. fungoval při Ministerstvu měr a vah Císařský úřad hudby, který měl na starost kontrolovat správné provádění rituálů a především hudby. Archivoval všechny melodie a kontroloval správné ladění. Tehdejší úředníci a hudebníci a posluchači by to vše určitě nedělali, kdyby jim to nepřinášelo něco velmi podstatného.

V pozdější době se začaly vyrábět zvony Feng Ling, které už jsou podobné těm, které užíváme dnes my. Tyto zvony rozezvučené větrem (Feng) se s oblibou věšely na pagody a chrámy, aby odháněly zlé duchy, a ochránily tak stavbu a její obyvatele.

Japonsko


V Japonsku jsou velmi populární skleněné větrné zvonky vyráběné již v období Edo (1603-1867 n. l.). Říká se jim Furin a na jednom z nástupišť vlakového nádrží Mizusawa jich je tolik, že toto nádraží se svými zvonky bylo zařazeno na seznam Sto zvuků Japonska.


Skleněné zvonkohry mají metafyzicky podobný vliv, jako zvonkohry kovové, protože sklo bychom měli v systému pěti prvků řadit k elementu Kov. Stejně jako Kov totiž pochází ze země (písku) a prochází procesem tavení stejně jako Kov. Z podstaty materiálu je chladné může být ostré a i u křehkého skla najdeme s kovem jistou spojitost například s některými čepelemi mečů, které jsou při úderu na plocho náchylné ke zlomení. Mnozí jen však nesprávně přiřazují k Vodě.  

Užití větrné zvonkohry v tradičním Feng Shui


V tradičním Feng Shui se využívá Kovu a jeho zvuku k utišení neblahých zemských vlivů. Metody San He Feng Shui jsou koneckonců nejspíš přímo odvozeny z kolize Zemské 5 (Země) a Kovové 6 (Nebe). Zkušení praktici Feng Shui velmi dobře vědí, že v rámci vztahů mezi pěti prvky (Wu Sing) je silný Kov de facto léčebným nástrojem na utišení neblahé zemské energie. Proto se kovu užívá i jako nápravného prostředku v místech, kde se projevuje nepříznivá kombinace Zemských 2-5 (Více ZDE).


Ne každý pak ví, že se kovu a hlavně jeho zvuku (zvonu) užívá i při utišení a zklidnění případných negativních vlivů při zemských výkopových pracích. V čínské astrologii máme přímo doporučené dny, kdy je vhodné, nebo naopak nevhodné, provádět zemní práce. To proto, že mistři Feng Shui věří, že Qi je dech Draka, kameny pak kosti Draka a země (hlína) maso Draka – a viděno touto optikou, je potřeba provádět zemní výkopové práce v příznivé dny. Mám v živé paměti případ, kdy stavební práce na sousedním pozemku v sektoru tří zabijáků nepříznivě ovlivnily jednu z mých dlouholetých klientek do té míry, že utrpěla nepříjemné zranění.

Užití kovu a větrné zvonkohry je tedy žádoucí tam, kde z jakékoliv příčiny dochází k projevům neblahé Sha Qi, a my potřebujeme rychle proudící energii Qi zklidnit. Zavěsit si jen tak bez záměru větrnou zvonkohru do prostoru bytu jako dekoraci jistě lze, ale je to trochu jako vystavit si kávovar, na kterém kávu nepřipravujete. Aby se účinek zvonkohry mohl projevit, je potřeba ji rozeznít, a to udělá průvan, který je průvodním znakem Sha Qi. Není tedy pro zvonkohru vyhrazen nějaký sektor nebo roh, kam by se měla umístit. Její místo je většinou v místech, kde jsou nevhodně umístěny proti sobě okna a dveře, a dochází tam ke ztrátě a rozfoukání Qi. Vítr totiž Qi poškozuje tím, že ji rozptyluje. Mohou to tedy být dlouhé chodby, nebo v mnoha řadových domech linie mezi vchodovými dveřmi a francouzským oknem v obýváku.

Venku pak zvonkohru umístíme nejčastěji do směrů Jue Ming a Wu Gui, nebo Liou Sha, v nichž jsou nepříznivé krajinné útvary, nebo do těchto směrů, z nichž přicházejí neblahé poryvy větru.

Pokud používáme zvonkohru, neměli bychom primárně sledovat její design, ale zvuk, který tato zvonkohra vydává. Je to totiž právě zvuk, který je léčebným nástrojem. Jak už jsem zmínil dřív, přikládali staří Číňané hudbě a zvuku velký význam - ostatně stejně, jako tomu bylo v tom evropském prostředí u Pythagora a jeho stoupenců. I oni se hudbou a jejím vlivem velmi zabývali. Pokud tedy kupujete zvonkohru jako nástroj a nikoliv jako dekoraci, dbejte na to, jak je naladěna. Pro laika bez hudebního sluchu je toto nejspíš náročné posoudit, a tak byste se měli obrátit na odborné prodejny nebo výrobce, popřípadě jít nakoupit s někým, kdo je schopen poznat zvuk takové zvonkohry. Pokud je zvonkohra pětitónová, je jejím základem pentatonická stupnice, existují však také zvonkohry s větším rozsahem, a tady už by bylo dobré zvážit, jaké je užití.

Toto je to nejpodstatnější co byste měli o větrných zvonkohrách vědět a pokud i vy máte nějaké otázky napište mi a já vám odpovím. 

Kam dál? Třeba sem na článek o čínské hudbě (ZDE

nebo sem na článek o nožích a Feng Shui (ZDE)

Žádné komentáře:

Okomentovat