čtvrtek 12. května 2022

Přijeďte mi udělat to Feng šuej !

Je stále hodně klientů, kteří plně nerozumí tomu, co to Feng Shui vlastně je, a jak nám může být prospěšné. Není tedy nic neobvyklého, když mi tací klienti zavolají a žádají, abych jim přijel udělat to „feng šuej“. Že už si postavili dům nebo pronajali byt a jsou tedy připraveni na to „feng šuej“.¨

Jenomže to už je s křížkem po funuse, jak se lidově říká. Už propásli tu největší příležitost a potenciál, který nám ono Feng Shui nabízí. Proč? Protože Feng Shui není nějaké zázračné umění interiérového designu, které nám snadno a lehce vnese harmonii do našich domovů. Tahle představa je úplně mylná.

Není to o tom, jak si máme vymalovat, jaký koberec si dát, kam postavit fontánu na vodu, a na kterou kliku přivázat minci. Feng Shui vlastně o vytváření tzv. harmonického domova primárně vůbec není. Takže co to je a k čemu slouží, když mi nezajistí harmonický životní prostor?

Tradiční Feng Shui je soubor různých metafyzických náhledů a metod, které nás učí pochopit, jak nás ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme. To, kam se dnešní tradiční Feng Shui vyvinulo, je výsledek dlouholetého, pozvolného formování, které si prošlo v historii mnoha nelehkými obdobími, kdy byli praktici a znalci tohoto učení využíváni, zneužíváni, pronásledováni a zabíjeni pro svoje znalosti a schopnosti.

Feng Shui - životní prostředí, budovy, čas a lidé

O tom, že nás prostředí, ve kterém žijeme, ovlivňuje, nejspíš nepochybuje nikdo z nás. Na čem se už lidé neshodnou, je to, do jaké míry je náš život formován tím, v jaké krajině žijeme a jaký dům obýváme. Někdo připouští jen vlivy fyzikální, jako je třeba počasí, nebo atypické, jako třeba radon, které jsou jasně měřitelné a definovatelné. Jsou pak také lidé, a k nim patří všichni praktici a znalci tradičního Feng Shui, kteří přisuzují přírodě, a nejen jí, daleko větší a konkrétněji definovaný vliv do lidských životů. Svoje přesvědčení opírají o staletími prověřené metody práce s prostorem a časem, které pracují s metafyzickými koncepty, které prověřil čas a praxe.

čínská hrobka

Prapůvod Feng Shui je ukryt v šerém dávnověku staré Číny, kdy ještě lidé žili ve spojení se světem duchů, a kdy kult předků nabyl na společenském a kulturním významu. Prapůvod Feng Shui totiž leží v dovednostech, které pomáhaly lidem najít příznivé místo pro hrob předka, aby jeho poklidný život na onom světě nebyl rušen tím, co se děje kolem jeho hrobu, nebo nedej bože s jeho hrobem. Mistři Feng Shui tedy studovali krajinu, půdu i rostliny, hory i řeky, aby chápali, jak v prostředí koluje životadárná energie dračího dechu, tedy ono Qi (čchi). Proto také jedna ze základních knih o Feng Shui je Kniha o pohřbívání, ze které je převzatý onen novodobý název učení Feng Shui (dříve Ti Li). Zde totiž najdeme vysvětlení, které říká, že „Vítr Qi rozhání, Voda Qi shromažďuje“.

Díky znalosti krajiny a počasí, a kdo ví čeho všeho ještě, měli mistři Feng Shui dovednosti, které v období bojů rádi využívali králové a vládci při svých vojenských taženích. Mnoho termínů a postupů ve Feng Shui najdete právě ve starých vojenských příručkách. Tak například metodiku host a hostitel, tolik potřebnou při práci s Letící Hvězdou (XKFS), uplatňovali nejdříve nejspíš právě vojenští stratégové (Sun-c´– Umění války).

Filozofický a metafyzický koncept jinu a jangu, pěti prvků a osmi trigramů se přirozeně rozvíjel dál a stával se přirozenou součástí vzdělané společnosti, protože prostoupil de facto všechna odvětví, na která si vzpomenete: medicínu, umění, politiku, náboženství, výrobu i obchod. Tyto, výhradně čínské, filozofické a spirituální koncepty utvářely představy o světě a jeho ideální podobě a fungování. Podílely se na rozdělení říše na jednotlivé části, podílely se na infrastruktuře měst i na uspořádání společnosti. Má se za to, že systém studničních polí snad nachází předobraz v magické Saturnově mřížce, tedy onom magickém čtverci Feng Shui.


Učení Feng Shui, které bylo určené jen pro šlechtu a velmi majetné občany, se ze světa mrtvých postupně převádí i do světa živých. Jeho nezbytnou součástí se stává klasická čínská astrologie, protože čas je také jednou z veličin, které se podílejí na proměnách prostředí, ve kterém žijeme, a tedy na našem osudu. Staří mistři totiž tvrdili, že život člověka je utvářen třemi veličinami. Jeho daným osudem, který vidíme v horoskopu (BaZi), místem, kde žije, o čemž nás informuje Feng Shui, a životním stylem, který vede, a který je utvářen jeho disciplínou a sebezdokonalováním. Tyto tři aspekty tvoří náš život a náš život je ovlivněn těmito třemi aspekty.

Feng Shui je tedy jen jedním z vlivů, které formují náš život, a není rozhodně zanedbatelný, proto stojí za to se mu věnovat. Má smysl pochopit, jak místo, které obýváme, ovlivňuje náš život, a to do zdánlivě nemožných detailů. Co tím myslím?

Řekněme, že každý dům nebo byt má svůj metafyzický příběh, své zadání. Lze těžko pokládat za náhodu, když čtvrtá nájemnice v řadě dává výpověď z garsonky, protože otěhotněla a stěhuje se do většího. Jsou domy, které mají veselé příběhy, a jsou domy, které mají ty smutné. Faktem je, že každý dům má díky době, ve které byl postaven, a ose, ve které stojí, daný nějaký základní scénář, který ovlivňuje jeho obyvatele. Ne ty, kteří dům vlastní, ale ty, kteří v něm bydlí. A podle toho, kdo dům obývá, podle toho se onen scénář, onen vliv, projevuje. Možná onen dům vnáší svár mezi matku a dcery, ale rodina, která zde žije, má jen syny. Pak se vliv domu neprojeví. Možná zde chybí palác nemladšího syna a pár, který se snaží o potomka, je i po několika pokusech neúspěšný. Scénářů zde máme minimálně 729, a to ještě ve třech základních vrstvách (vztahy, finance a zdraví).

Jak tedy s Feng Shui pracovat? Jak ho využívat? Feng Shui je vlastně soubor technik, které by nám měly pomoci skrze prostor ovlivnit náš život. Můžeme tedy jít dvěma základními cestami. Buď provedeme obecnou analýzu prostoru, abychom věděli, jaké vlivy na nás v daném místě působí, nebo máme konkrétní zadání, například problém ve vztazích nebo v práci, a jdeme cíleně do toho prostoru s úmyslem provést změnu a nápravu.

Je potřeba říct, že ona druhá cesta, tedy cílená změna, je náročnější a mnohdy nerealizovatelná, protože byt nebo dům má již předem jasně definovanou strukturu od architekta a mnohé úpravy, které by bylo třeba provést, prostě nejdou udělat, nebo by bylo jejich provedení velmi nákladné. Přesto má smysl hledat u odborníků na tradiční Feng Shui pomocnou ruku, protože vám mohou pomoci definovat problém a říct, čím může být způsoben. Jak už jsem řekl, Feng Shui je vlastně soubor analytických metod, které definují, jak to nebo ono napravit. Je to tedy také jakýsi léčebný proces, který lze aktivně využít ve svůj prospěch.

Je ale dobré začít s tím dřív než po stavbě nebo koupi bytu. Tím, že začneme dřív, dejme tomu už tehdy, když si vybíráme lokalitu, kde budeme žít, můžeme využít celý potenciál toho, co nám Feng Shui nabízí. Po stavbě už s mnoha věcmi nejde hnout, nebo by jejich náprava byla enormně drahá. Je lepší problémům předcházet, než je napravovat. Ne vždy to lze, to je jasné, ale je dobré vědět, kudy vede cesta.

Feng Shui je tedy způsob, jak skrze prostor v ten správný čas maximalizovat náš potenciál a minimalizovat překážky, které by k nám mohly skrze místo, kde žijeme, přicházet.

Kam dál? třeba sem, k tomu jak je to s tou harmonií v prostoru (ZDE)

Žádné komentáře:

Okomentovat