neděle 26. června 2022

L.Sang - Fakta a mýty Feng Shui no.2

V dnešní době je vědecký přístup k problémům světa hlavním způsobem zkoumání a posuzování reality. Vedou se o něm mnohé debaty jak v odborné tak i laické veřejnosti. Metafyzické aspekty tradičního Feng Shui pak patří z tohoto úhlu pohledu k pověrám staré doby. Rezervovaný nebo i negativní pohled na tradiční metafyziku ve Feng Shui však neleze přičítat jen vědeckému zkoumání reality v dnešní společnosti. Ti kteří se o Feng Shui zajímají, stejně jako i ti kteří ho praktikují musí k této královské metafyzické disciplíně přistupovat se vší vážností a odpovědností, kterou si zaslouží. Jedno staré čínské přísloví říká „vynést řád z chaosu“ Je potřeba neustále hledat podstatu jevů a skutečností a očistit tak Feng Shui od NewAge pověr a nesprávných tezí které z této královské disciplíny dělají spíše pouťovou atrakci.

Mnoho vzdělaných lidí, kteří se setkali s Feng shui ve veřejném prostoru k němu mají odmítavý postoj, protože informace, které se k nim dostali byli, neúplně, zkreslené nebo falešné a pro každého rozumně uvažujícího člověka je to vlastně jen přirozenou reakcí na informace které má k dispozici. Je určitě nešťastné, když se o Feng Shui vyjadřuje kdokoliv, kdo o něm ví jen málo, nebo prakticky nic a zaujímat apriori odmítavé stanovisko k čemukoliv co neznáme není rozumné. Cokoliv přijmout nebo odmítnout můžeme až na základě poznání.

Opravdových znalců Feng Shui je málo, zatím co nadšenců pro Feng Shui je mnoho. V San Gabriel v Kalifornii byla velká restaurace. Podle pokynů mistra Feng Shui postavili na obě strany svého eskalátoru zpola naplněná akvária. Nádrže byly bez ryb. Na recepci umístili obrázek čínského lovce duchů Zhong Kui a sochu netopýrů, kteří jsou v čínské kultuře považováni za šťastné. Toto takzvané Feng Shui je směšné. Uspořádání bylo po krátké době odstraněno. Je zbytečné říkat proč. Následující kapitoly knih poskytnou tipy, jak identifikovat skutečné a falešné mistry Feng Shui.

Předchozí kapitola (ZDE)

Feng Shui Fact and myths
by Larry Sang
Vydáno v roce 2004
Americký Institut Feng Shui
Monterey Park, California
volný překlad: J.Vydržel (Akademie Černé Želvy)

Žádné komentáře:

Okomentovat