středa 27. července 2022

Sedmý lunární měsíc

Sedmý lunární měsíc přicházející někdy mezi červencem a srpnem v rámci solárního roku se nazývá měsícem Hladových duchů. Jeho symbolem je lotos a ledňáček a odehrávalo se v něm mnoho zajímavých věcí. Pojďme se na některé z nich podívat.

Počátek sedmého lunárního měsíce je osmé novoluní po dni zimního slunovratu, což je značně pohyblivý termín v rámci solárního roku. V roce Kovové Krysy (2020) tak začal 19. 8., v roce Kovového Buvola (2021) pak 8.8. a například v roce Vodního Tygra (2022) nastane už 28.07. Staré kroniky a almanachy nám zanechávají rady a popisy tohoto období s doporučenými činnostmi, a my tak máme možnost nahlédnout na jeho kvalitu a, jak uvidíte dál, dělat věci v ten správný čas .

Sedmý lunární měsíc je tedy typický tím, že se divoké kočky začínají mrouskat a cikády cvrlikat. Mladí jestřábi začínají lovit ptáky. Traviny a popínavé rostliny rostou. Mělčí tůně zarůstají okřehkem a počasí je jasné a intenzivní. Nechybí pravidelné deště a je hojnost bodláků. Začíná také foukat studený vítr a sporadicky se objevuje jinovatka.
Hvězda Tkadleny se přesune do desátého domu Hsiu (žena/panna) a za časného soumraku je přesně ve východním paláci. V desátém měsíci se pak zase objeví před svítáním přímo v severním paláci. Naběračka (souhvězdí Velkého vozu) směřuje před svítáním dolů. Nebe i Země dávají najevo svou přísnost. V tomto období se tedy děli následující věci, jak uvádí Derek Walters ze starých kronik a almanachů.
  • V tomto měsíci měli generálové nařízeno odvést muže do vojenské služby.
  • Císař obětuje psí maso vařené s prosem. Trestal utlačovatele a neposlušné. Jasně dává najevo svá přání a naslouchá prosbám i těch nejvzdálenějších lidí.
  • Inspektor trestů musí opravovat věznice a opatřit si okovy a pouta. Předcházet zločinům, vyhledávat a trestat viníky.
  • Soudce musí zkoumat modřiny, rány, zlomeniny a zmrzačení, aby procesy byly spravedlivé a konzistentní, a viníci byli potrestáni podle závažnosti jejich zločinů.
  • Úředníci vybírají daně. V této době se  nepřijímali žádní noví úředníci, ani se nevytvářela žádná nová místa ve státní sféře. Nepřinášely se žádné velké dary.
  • Hráze a náspy jsou kontrolovány a opravovány, aby se zabránilo záplavám po vydatných deštích.
Pokud se v prvním měsíci podzimu provádějí práce přináležející zimě, pak se síla Jinu ukáže jako příliš aktivní. Hmyz sežere uskladněné obilí, bude sucho a válka zpustoší zemi. Pokud se budou provádět práce vhodné pro jaro, převládne síla Jang a sklizeň nebude produkovat dostatek obilí. Pokud budou vykonány práce vlastní létu, pak oheň zpustoší zemi a lidé budou mít horečku. Vše v průběhu roku má svůj čas. Tak se dbalo toho, aby se ctil řád Nebes a Země je následovala.

Svátky a významná výročí tohoto měsíce


Sedmý lunární měsíc je, jak už jeho název napovídá, celkově silně duchařským měsícem. Je zasvěcen Hladovým duchům a je plný různých varování a doporučení stran toho, co by se mělo a nemělo dělat. Ale začněme hezky popořadě.

7. den tohoto měsíce


Když se v almanaších hovoří o hvězdě Tkadleny (Přadleny), přímo se tím odkazuje na legendu o Pasáčkovi a tkadleně, což je prastará legenda o lásce, kde hraje velkou roli mimo jiné Mléčná dráha (řeka Han) a straky s jejich křídly. Sedmý den sedmého lunárního měsíce se pak slaví jejich svátek, kterým se tento příběh připomíná, a v Asii je to de facto svátek zamilovaných, tak jak ho známe i z naší kultury (více ZDE).

Svátek Si Wang-mu, tedy královny Matky západu, která je strážkyně brány k nesmrtelnosti. Doporučuje a uděluje nesmrtelnost. (více o ní ZDE)

12. až 15. den tohoto měsíce (úplněk) – svátky Hladových duchů


Svátky Tchi Kuan (Vyslance Země), známého rovněž jako vládce prostředního ročního období (Čung-jüan). Je podřízen Nefritovému císaři a odpouští provinění. Tento svátek byl menším svátkem zemřelých. I v tento den se lidé obraceli ke svým předkům, chodili čistit hroby a konali obřady na jejich uctění. Jde vlastně o jakýsi svátek duchů země, který otevírá období jejich vlády. Vše začíná již tři dny před úplňkem, kdy se otevírají brány z onoho světa a přichází duše zemřelých, aby se spolu s námi podílely na věcech tohoto světa. Vše se ukončí den před novoluním 8. měsíce, a to uzavřením brán do podsvětí (více ZDE).

7 lunární měsíc v letech - bližší údaje najdete v lunárních kalendářích nebo v mém Tong Shu na Google
2020 - 19.08- vyrovnávací rok
2021 - 08.08
2022 - 28.07
2023 - 16.08- vyrovnávací rok
2024 - 04.08
2025 - 23.08 - vyrovnávací rok


Žádné komentáře:

Okomentovat