čtvrtek 4. srpna 2022

Carl Gustav Jung o astrologii

Sociálními sítěmi koluje dopis, kterým C.G. Jung reagoval na dopis a požadavek jedno z předních védských astrologů své doby Bangalore Venkata Ramana, který se zasloužil o věhlas a respekt védské astrologie v současném světě. Přišlo mi zajímavé Vám ho přinést v českém překladu. 

Vážený pane profesore Ramane,
     ještě jsem nedostal astrologický magazín, ale přesto odpovím na váš dopis.
     Jelikož chcete znát můj názor na astrologii, mohu Vám říci, že se o tuto konkrétní aktivitu lidské mysli zajímám již více než 30 let. Protože jsem psycholog, zajímá mě především to, jaké světlo horoskop vrhá na určité složitosti povahy. V případech obtížné psychologické diagnózy si obvykle nechám udělat horoskop, abych měl další hledisko pohledu ze zcela jiného úhlu. Musím říci, že jsem velmi často zjistil, že astrologické datum objasňuje určité body, které bych jinak nebyl schopen pochopit. Na základě těchto zkušeností jsem došel k názoru, že astrologie je pro psychologa obzvláště zajímavá, protože obsahuje jakousi psychologickou zkušenost (prožitek), kterou nazýváme "projektovaná" – to znamená, že nacházíme psychologická fakta jakoby v konstelacích. To původně vedlo k myšlence, že tyto faktory vycházejí z hvězd, zatímco jsou s nimi pouze ve vztahu synchronicity. Připouštím, že je to velmi zvláštní skutečnost, která vrhá zvláštní světlo na strukturu lidské mysli.
          Co mi v astrologické literatuře chybí, je především statistická metoda, kterou by bylo možné vědecky doložit určitá základní fakta. Doufám, že tato odpověď splní Váš požadavek.
                                                            s úctou 

Žádné komentáře:

Okomentovat