neděle 26. února 2023

o původu osmi trigramů


Na našem knižním trhu se sem tam objeví nějaká zajímavá kniha se starou čínskou mytologií, lidovými příběhy a pohádkami. Jedna z posledních v sobě nese zajímavé příběhy o astrologii a metafyzice obecně. Jmenuje se Čína, ilustrované mýty a legendy, viz odkaz na databázi knih. Pojďme se podívat na jednu ze základních legend o bájném Fu-sim, genezi osmi trigramů a formaci zvaná Ranná nebesa.

Poté co se lidé naučili používat oheň a obdělávat půdu, bylo na zemi stále dost místa. Potravy i oblečení byla hojnost, další vynálezy nebyly potřeba a člověk mohl žít v primitivních kmenových osadách jako v pohádce. Jedna z těchto osad se nazývala Chua-süzhou a ležela na západ od Jen-čou a na sever od Tchaj-čou. Neví se, kolik milionů Li měřila. Podle legend měli zdejší lidé prostou a nekomplikovanou povahu a žili si mírumilovně a spokojeně. Neznali ani radost ze života, ani strach ze smrti. Nepodléhali sobecké lásce ani se druhých nestranili, neznali lásku ani nenávist a jejich životy ubíhaly bez starostí. Ostatní lidé zdejším obyvatelům záviděli, ale nebylo možné dostat se tam ani lodí, ani vozem a dojít tam pěšky bylo nemyslitelné. Toto krásné místo bylo možné navštívit jen ve snu.

Fu Si s obrazci trigramů
V Chua-süzhou prý bylo velké Jezero hromů uprostřed hustého černého lesa, kterým procházela zvláštní zvířata a létali nádherní ptáci. Jednou si k jezeru šla hrát čistá mladá panna. Uviděla tam otisk obrovského chodidla, nemohla odolat a šlápla do něj. Když do něj vstoupila, srdce jí poskočilo a po těle jí přeběhl mráz. Šla domů a zjistila, že je těhotná. Trvalo ale celých třináct let než konečně porodila dítě jménem Fu-si. Fu-si měl vypouklou hlavu a upřeně zírající oči, Zuby jako želva, dračí rty, bílé obočí a vousy sahající až na zem. V prostých podmínkách zrozené dítě mělo čistou a nevinnou povahu a pomalu ve své pohádkové zemi dospívalo.

Fu-si vyrostl v době, kdy začínal být hmotný život lidí bohatší. Hluboko v srdci člověk stále po něčem toužil, něco hledal, ale nemohl nalézt nic, co by ho uspokojilo. I Fu-si cítil tuto vnitřní touhu, obrátil se k nebesům a hledal v nich znamení, obrátil se k zemi a hledal zde rozum. Pozoroval ptáky a zvířata, sledoval tep země. Pozoroval vlastní tělo i vzdálené živé bytosti. Cítil, že mu do těla proudí tichá síla, že je v něm něco, co se touží prodrat ven. Měl nejasný pocit, že se to týká procesu stvoření, ale stále tomu nemohl přijít na kloub. Každý den pozoroval rychlý tok řek a sledoval neustálou proměnlivost vesmíru. Pochopil, že je v něm cosi neměnného a že on se má dostat až k tomuto pevnému jádru.

Dračí kůň 
Jednoho dne seděl Fu-si zamyšleně na břehu řeky, jeho mysl se toulala daleko, došla až k posledním hvězdám na samém okraji nebes a hluboko až k nejhlubšímu světélku na dně oceánu, mlhavému a nezřetelnému. Fu-si ztratil ponětí o tom, kde je. Najednou z řeky vyskočil bílý kůň s dračí hlavou, na chvilku se před ním zastavil a potom odcválal do daleka. Fu-si v transu pozoroval, jak se kůň vynořil z vody a odběhl pryč. V tomto okamžiku Fu-si, který do té doby jen dumal nad tajemstvím nebes a země, jasně uviděl kresbu na koňském hřbetě. Spatřil, jak se kresba proměnila v kruhovou spirálu, která se točí kolem dokola. Traduje se, že obrázek nalevo je ten, který měl kůň na zádech, a vpravo je otáčející se spirála, kterou viděl Fu-si. Fu-si tyto černé a bílé symboly zjednodušil a vytvořil symbol jin a jang. Dále tyto symboly rozdělil do osmi zvláštních znaků QIAN, KUN, ZHEN, XUE, KAN, LI, DUI, GEN, kterým se později začalo souhrnně říkat osm trigramů.

obrazce HeTu
Každý trigram symbolizuje několik věcí. QIAN představuje nebe, koně, otce a hlavu. KUN symbolizuje zemi, voly, matku a břicho. ZHEN je symbolem pro hrom, draka, chodidlo a starce. XUN může představovat vítr, slepici, stehno a stařenu. KAN je spojený s vodou, prasetem, uchem a mužem středního věku. LI se pojí s ohněm, bažantem, okem a ženou středního věku. GEN může být symbolem hory, psa, ruky a mladíka. DUI představuje jezero, krávu. ústa a mladou ženu. Těchto osm trigramů v sobě obsahuje vše, co nás obklopuje, ať už z přírody nebo světa zvířat, světa lidí a jejich života. Fu-si také každý z trigramů spojil s určitou vlastností - QIAN se sílou, poslušnost s KUN, aktivitu s ZHEN, podrobení se s XUN, pád s KAN, Ipění s LI, konec s GEN, vystavování na odiv s DUI. Dále jednotlivé symboly spojil se stavy a zákony pohybu hmoty. Poté Fu-si osm trigramů sestavil do čtvercového uspořádání na základě námořních map, tak aby obsahovaly růst a pokles energií jin a jang. Tomuto přehledu se říká čtverec s prvotními osmi nebeskými trigramy. Když Fu-si těchto osm trigramů vytvořil a sestavil je do tohoto prvotního čtverce, ucítil, že konečné bylo vysloveno to, co ho tak dlouho tížilo. Tím se člověku otevřel do té doby neznámý a nepředstavitelný svět - jako by Fu-si z říše bohů přivedl milovaného hrdinu. V těchto osmi nekonečně proměnlivých symbolech byl obsažen souhrn všeho, co lidstvo do té doby zažilo, a veškerého vědění, které zatím shromáždilo. A nejzvláštnější na osmi trigramech bylo to, že nebyly jen součtem všeho, co už lidé znali, ale díky Fu-siho hlubokému pochopení shromážděných vědomostí je bylo možné používat i pro předpovídání budoucnosti. Pochopitelně netvrdíme, že bylo možné na základě osmi trigramů a jejich proměn určit události, které se v budoucnosti nevyhnutelně odehrají. Člověk však získal možnost vrátit se ve správné chvíli do Fu-siho koncentrovaného stavu mysli a podívat se na podobu lidstva v nějakém okamžiku v budoucnosti. Poté co Fu-si vytvořil prvních osm trigramů, jejich zdvojováním vytvořil dalších šedesát čtyři symbolů. Například spojením dvakrát tří linek QIAN a QIAN, vznikl hexagram QIAN se šesti řádky; spojením QIAN a KUN vznikly dva hexagramy tchaj a pchi.

Formace Ranná nebesa

Možná tehdy lidé očekávali, že dojde k něčemu podobnému, a Fu-siho osm trigramú bylo přesné to, co jim niterné scházelo a po čem bezděky toužili. Po rozšíření osmi trigramů a prvotního čtverce osmi nebeských trigramů lidstvo skutečné věřilo, že doślo k naplnění jeho nadějí a očekávání. Napětí v lidech polevilo a srdce se naplnila vřelostí. Ti, na které Osm trigramů zapůsobilo nejvíce, nejen že se všechny symboly a jejich variace rychle naučili používat, ale pokračovali dál ve Fu-siho šlépějích a symboliku dále rozvíjeli.

Text: Čína, ilustrované mýty a legendy (nakl. Euromedia Group) Knižní klub

Žádné komentáře:

Okomentovat