středa 1. března 2023

Astrologie a osobní rozvoj


Pokud se rozhodneme se svým život něco udělat, abychom už nebyli ve vleku událostí, které nám vstupují do života, ale abychom se my sami stali tvůrci svého života, máme před sebou dva zásadní úkoly, se kterými se musíme vypořádat. Jestliže však na začátku tyto dva kroky přeskočíme nebo vynecháme, posuneme se k vědomým prožitkům jen stěží a dřív nebo později před tyto dva úkoly budeme postaveni znovu. Jaké úkoly to jsou?

Prvním krokem, se kterým se musíme vypořádat, je SEBEPOZNÁNÍ. Už Lao-c’, „Starý Mistr“, napsal ve 33. kapitole knihy Tao Te ťing: „Kdo zná druhé, je chytrý. Kdo ale zná sebe, je moudrý.“ A to platí stále. Sebepoznání je tedy nezbytný první krok na cestě k sebeuvědomění, a tedy k vědomému životu jako takovému. Tím, že poznáme sami sebe, budeme tzv. vědět, co máme rádi a co umíme. A můžeme tak vykročit na cestu seberozvoje – protože chceme-li něco rozvíjet a pěstovat, potřebujeme nejdřív vědět, v jakém to je stavu a co to od nás vyžaduje. Sebepoznání je také první krok v rozpoznání vzorců chování a jednání, které jsou tzv. naše a vychází z naší podstaty – oproti těm, které jsme přijali takříkajíc za své kvůli společenskému řádu a prostředí, odkud pocházíme. To je pro nás důležité, pokud se potřebujeme navrátit sami k sobě.

Sebepoznávacích metod je mnoho a astrologie je jen jednou z nich. To, v čem je ale cesta astrologie unikátní, je rychlost a upřímnost této cesty. Pokud se totiž pustíte do poznávání sebe sama, je zde riziko v míře upřímnosti a otevřenosti nás samých vůči sobě. Carl Gustav Jung řekl: „Člověk nedosáhne osvícení imaginací světla, ale tím, že si uvědomí temnotu.“ Právě poznáváním svých stínů rosteme. A být k sobě upřímní při sebepoznání svých stínů není vůbec snadné. Zde nám právě astrologie může v mnohém pomoci, protože nám díky tisíci let prověřeným vzorcům a konstelacím může poodhrnout roušku našich silných a slabých stránek. A to nejen v dovednostech, ale i v emocionální rovině. My lidé totiž máme o své osobě mnohdy zkreslené představy a naše vidění nás samotných je často poplatno právě této vlastní fabulaci a utkvělé představě. Máte-li ale v horoskopu destrukční energie, nebo třeba sklon k sebetrestání, je to zjevné hned a vy o to dřív můžete rozvinout svůj vnitřní rozhovor o tomto tématu, abyste sami sobě porozuměli.

Je až s podivem, kolik lidí má na sebe neobjektivní pohled, který, pokud je konfrontován s astrologickými konstelacemi, může dojít k předefinování v pohledu na sebe samé. K zamyšlení se nad sebou samým nevede snadná a rychlá cesta a není ani jisté, zda je každý ochotný podstoupit ji. Ale s horoskopem, oproti vlastní představě, nemůžete smlouvat. Horoskop před vás postaví vaše konstelace a vzorce, a pokud vás dobrý astrolog umí provést spletitostí výkladu, můžete na konci poodhrnout roušku, která halí vaše nitro, kde se ukrývají také třeba skryté pohnutky a touhy.

Pokud už tedy nahlédnete na svůj životní potenciál, na své silné a slabé stránky, je dalším krokem na cestě seberozvoje nastudování si své unikátní mapy života. My totiž nežijeme v bezčasí a vzduchoprázdnu, ale náš časoprostor nás neustále ovlivňuje. Začíná to cirkadiálním rytmem dne a noci a čtyř ročních období a pokračuje to k planetárním konstelacím, které aktivně proměňují náš přítomný život, ať si to připustíme, nebo ne. Rozdílně totiž budeme nahlížet například na prožívanou partnerskou krizi v případě, že je, nebo když není zobrazena ve vašem horoskopu.

Osobní horoskop jako unikátní mapa života nás informuje o tom, jakou cestou půjdeme. Nic však neříká o tom, jak onu cestu můžeme prožívat nebo zvládat. Horoskop, pokud to zjednoduším, popisuje stoupání a klesání, zatáčky a překážky, které na cestě potkáme, a tím nám dává do ruky jedinečný nástroj, který nám pomůže postupovat na své cestě životem bezpečně a smysluplně. Bez znalosti své mapy života jste jako cyklista, který jede lesem, jenž se zahalil do mlhy, a on neví, kdy a kde na něho číhá jaká zatáčka a překážka, a tak je jasné, že si nemůže určit, jak si rozvrhnout své síly. Neví, kdy přidat, zda je úsek bezpečný a rovný, neví, kolik ještě zbývá na tom táhlém kopci metrů, ani kdy přijde která ostrá zatáčka a kdy je dobré brzdit.

Takovému člověku nezbývá nic jiného, než se plně koncentrovat na přítomný okamžik a ve vší bdělosti sledovat jen to zásadní, co se právě děje, aby snad nedošlo k nehodě. Takováto cesta je velmi náročná na bdělost a pozornost a vyčerpává člověka daleko víc, než pokud se mlha zvedne a trať naší životní cesty se odkryje a dovolí nám projíždět ji s větším přehledem – a tedy i klidem. Kdo chápe plně tato přirovnání, pochopí, že znalost unikátní mapy života vede ke kvalitnějšímu prožívání přítomnosti. Že ona znalost mapy nám dává do rukou nástroj, jak maximalizovat svůj potenciál ve správný čas, a to nás posouvá ke kvalitnějšímu prožívání přítomnosti. Proto má astrologie nezastupitelné místo v otázkách osobního rozvoje.Žádné komentáře:

Okomentovat